До питання про інституціоналізацію туризмологічної освіти та науки в Україні (кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету – 10 років)

Ключові слова: туристична освіта, туризмологія, інституціоналізація.

Анотація

У статті на прикладі кафедри туристичного бізнесу Каразінського університету розглянуто особливості дисциплінарного оформлення туризмологічного знання в Україні. Висвітлено загальні умови та чинники становлення туристичної освіти в Україні на базі класичних університетів. На основі застосування комплексно-параметричного підходу до оцінки розвитку туризмологічного знання (його дисциплінарного статусу) робиться висновок про його перетворення на розвинену соціокогнітивну систему. Остання характеризується формуванням розгалуженої системи освітньо-наукових установ, утворенням наукового середовища фахівців-туризмологів та затвердженням у ньому «дисциплінарної матриці» власної наукової діяльності (продукування загальновизнаних канонів туризмологічних досліджень, формування концептуально-понятійних узагальнень стосовно знання про туризм) та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Класифікатор професій ДК 003:2010.

Любіцева О. О. Туризмознавство : вступ до фаху : підручник / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335 с.

Мальська М. Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. Мальська, М. Рутинський // Вісник Львівського університету. Серія : географічна. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 86–100.

МТС запустила проект «Доповнена реальність» в Харкові [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://company.mts.ua/ua/news/press-relizy/4294-mts-zapustila-proekt-dopolnennaya-realnost-v-harkove/.

Парфіненко А. Ю. Кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету 10 років (рефлексії на туризмологічну тематику) // Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети : Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 10-14.

Сокол Т. Г. Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії : автореф. Дис.. ... канд. пед. наук / Т. Г. Сокол. – К. : Б.в., 2012. – 22 с.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. – 463 с.

Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму: монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 368 с.

Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : монографія / В. К.Федорченко. – К.: Слово, 2004. – 472 с.

Щука Г. П. Підготовка фахівців сфери туризму : проблеми кадрового забезпечення / Г. П. Щука // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 483 - 486.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Parfinenko, A. (1). До питання про інституціоналізацію туризмологічної освіти та науки в Україні (кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету – 10 років). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 128-133. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6631