Венчурний капітал у розвитку інноваційного підприємництва

Ключові слова: венчурний капітал, ризики, інвестиції, підприємництво, інновації

Анотація

Стаття присвячена вівченню ролі венчурних інвестицій у розвитку інноваційного підприємництва в національній економіці. Визначені теоретико-методологічні аспекти формування наукового уявлення про такий вид підприємницької діяльності, а також розглядаються можливі варіанти інвестування капіталу у інноваційні проекти. Визначені внутрішні стратегії підприємств та умови, за яких доцільно застосовувати венчурні інвестиції. Також у статті розкрита сутність терміна «венчурний капітал» та його складових.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон Украины «Об инновационной деятельности» №40-IV от 04.07.2002 / Ведомости Верховной Рады Украины. – Офиц. изд. – К. : Парламент. изд-во, 2002. – №36. – Ст. 266.

Красовская О. В. Венчурное финансирование : мировые тенденции и ситуация в Украине / О. В. Красовская. – К. : Конус-Ю, 2013. – 108 с.

Тарасенко Т. В. Механизм венчурного финансирования инновационного предпринимательства / Т. В. Тарасенко // Бизнес-информ. – Харьков, 2004. – №5-6. – С. 49-51.

Денисюк В. А. Венчурне інвестування в національній інноваційній системі : аналіз механізмів розвитку та основи концепції для України / В. А. Денисюк – Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – К. : 2011. – №3. – С. 190-201.

Кузнєцова І. С. Інститут венчурних інвестицій : стан та перспективи розвитку в Україні / І. С. Кузнєцова // Наука та інновації. – К., 2008. – Т.4. – №1. – С.87-95.

Матей В. В. Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного капіталу у світовій економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / В. В. Матей. – Нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

Исакова Н. Б. Предприятия Украины : инновационная деятельность и сетевые взаимодействия / Н. Б. Исакова – К. : Информ.-аналит. агентство, 2012. – 377 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shedyakova, T. (1). Венчурний капітал у розвитку інноваційного підприємництва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 119-122. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6629