Розвиток сучасних форм підприємництва в глобальній інноваційній екосистемі

Ключові слова: інновації, екосистема, підприємництво, глобальна мережа знань, інноваційна платформа,

Анотація

У статті розглядається роль інноваційних платформ, що дозволяють формувати інноваційні екосистеми і домінують у багатьох галузях промисловості, роль інноваційних екосистем у появі нових компаній та стимулюванні неоднорідності серед них, вплив екосистем на стратегічні зміни в ході еволюції нових підприємств та управлінські проблеми, з якими вони можуть зіткнутися під час свого розвитку. Також розглядаються різні типи підприємництва, що пов'язані з керівниками екосистеми і допомагають їм задовольняти потреби ринку, адаптуватися і швидко реагувати на технологічні і ринкові виклики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Agarwal R., Audretsch D., Sarkar M. The Process of creative construction : knowledge spillovers, entrepreneurship and economic growth. / R. Agarwal, D. Audretsch, M. Sarkar, // Strategic Entrepreneurship Journal. – B. : 2007. – № 1 (2). – P. 263–286.

Felin T., Zenger T., Tomsik J. The knowledge economy: emerging organizational forms, missing microfoundations, and key considerations for managing human capital. / T. Felin, T. Zenger, J. Tomsik, // Human Resource Management. – B. : 2009. – № 48 (4). – P. 555–570.

Kressel H. Competing for the future: How digital innovations have changed the world : Kressel H. 1st ed. Corr. 2nd printing – C. : Cambridge University Publisher.2007. – 422 p.

Livingston J. Founders at work: Stories of startups’ early days: Livingston J. – 1st ed. Corr. 2nd printing. – B. : Apress. 2007. 222 p.

Luksha P. Niche construction : the process of opportunity creation in the environment. / P. Luksha // Strategic Entrepreneurship Journal. B. : 2008 – № 2. P. 269–283.

Копейкина Л. Экосистема для инновационного бизнеса / Л. Копейкина // The Angel Investor. – 2008. – Январь. – С. 10–13.

Куфтырёв И. Г. Инновационные экосистемы : региональный аспект : учебно-методический комплекс/ И. Г. Куфтырёв – Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 94 с.

Смородинская Н. В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста / Н. В. Смородинская // Инновации. – 2014. – № 7. – С. 27 – 33.

Edquist C. Systems of Innovation: Perspectives and Challenges // Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. / (eds.) Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press. November 2005. – Р. 181 – 208.

Sverker A. Corporate Innovation Systems / A. Sverker, J. Staffan, S. Soren, O. Christer, N. Teknlic. – Goteborg : Chalmers University of Technology, 2000. – 150 p.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Chuchmai, G. (1). Розвиток сучасних форм підприємництва в глобальній інноваційній екосистемі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 116-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6628