Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні

Ключові слова: державні доходи, економічний розвиток, податок, фіскальна політика, фіскальний інструментарій, фіскальне регулювання.

Анотація

 

У статті проведено дослідження теоретичних засад визначення ключових інструментів регулювання економічного розвитку держави. Систематизовано і узагальнено існуючі погляди на проблеми формування і реалізації фіскальної політики. Запропоновано авторське визначення дефініції «фіскальна політика».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Варналій З. С. Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів / З. С. Варналій // Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб.наук. пр. – К. :ВПУ «Київ. ун-т», 2011. – Вип.24. – С.69-77.

Жовтанецький О. М. Термінологічні та методологічні проблеми у дослідженні фіскальних інструментів макроекономічного регулю¬вання / О. М. Жовтанецький, Н. В. Чуба // Формування ринкової економіки в Україні : Наук. зб. Львів. ун-ту / За ред. З. Г. Ватаманюка – Львів : Інтереко, 2001. – Вип. 8. – С.176-181.

Копич Р. І. Еволюція фіскальної політики у трансформаційних економіках / Р. І. Копич // Журнал європейської економіки. –2004. – Том 3. – №4. – С. 452–472.

Копич Р. І. Фіскальна політика в Україні : сучасний стан та перспективи / Р. І. Копич // Регіональна економіка. – № 1 (39). – Львів. –2006. – С. 140–148.

Кощук Т. В. Діалектика трансформації податкової політики України в контексті європейської інтеграції / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Журнал європейської економіки. – Т.4 (№2). – 2005. – С. 185-202.
Крисоватий А. І. Теоретичні домінанти і практика реалізації податкової політики в Україні / А. І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 375 с.

Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи: Монографія. / За ред. З. С. Варналія – К. : Знання України, 2008. – 675 с.

Податкові системи зарубіжних країн : монографія / В. І. Сідоров, А. С. Поліванцев, Ю. Г. Волкова та ін. / за ред. проф. В. І. Сідорова – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 260 с.

Winer St. L., Hettich W. The Political Economy of Taxation: Positive and Normative Analysis when Collective Choice Matters. November 2004. – CEP 02-11. (http://www.carleton.ca/cove/papers/handbookof polecon.pdf)
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Goncharenko, N., Dolya, R., & Surin, D. (1). Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 90-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6622