Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі її розвитку

Ключові слова: економіка Канади, особливості, міжнародні рейтинги, зовнішня торгівля, структура промисловості,

Анотація

У статті розглянуті особливості сучасного розвитку економіки Канади. Акцентовано увагу на різноманітність природних передумов формування національної економіки Канади. Наведено динаміку змін ВВП Канади за період з 2009–2014 рр. та місце Канади в глобальних рейтингах. Проаналізовано структуру промисловості та основні показники зовнішньої торгівлі Канади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Світова економіка : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. С. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.

Голіков А. П. Економіка зарубіжних країн : навч. посібник / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр начвальної літератури, 2008. – 408 с.

Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : колектив. моногр. / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 316 с.

IMF World Economic Outlook (WEO), October 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/download.aspx.

Human Development Report, 1980 – 2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://hdr.undp.org/en/data.

World Bank Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency [Electronic resource]. – Access mode : http://www.doingbusiness.org/data.

The Global Competitiveness Report 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015-2016.

Corruption Perceptions Index 2014 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.

Index of economic freedom, 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://heritage.org/index.

World Press Freedom Index, 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://en.rsf.org.

Democracy Index, 2014 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.eiu.com/default.aspx.

Freedom in the World – Comparative and Historical Data, January 2015 [Electronic resource]. – Access mode : https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.VOQz3YuUe2o.

International Property Rights Index, 2014 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ranking.

Legatum Prosperty Index Rank, 2014 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.prosperity.com/Ranking.aspx.

Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 [Electronic resource]. – Access mode : http://data.worldbank.org/data-catalog/KEI.

Statistics Canada : Canada's national statistical agency [Electronic resource]. – Access mode : http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html.

Government of Canada [Electronic resource]. – Access mode : https://www.canada.ca/en.html.

Canada’s International Education Strategy [Electronic resource]. – Access mode : http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/education/strategy-strategie.aspx?lang=eng.

Canada's Defence Procurement Strategy [Electronic resource]. – Access mode : https://www.cdainstitute.ca/images/VimyPaper20.pdf.

Canada’s Enhanced Corporate Social Responsibility Strategy [Electronic resource]. – Access mode : http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Sidorov, M. (1). Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі її розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 74-78. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6618