Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної взаємодії

Ключові слова: митний союз, зона вільної торгівлі, вільна торгівля, ефекти торгівлі,

Анотація

Митний союз є формою колективного протекціонізму по відношенню до третіх країн, сприяє розвитку національних економік та є другим ступенем міжнародної економічної інтеграції. У статті було розглянуто митний союз як досконалу форму зони вільної торгівлі. Митний союз включає у себе риси зони вільної торгівлі. У даній роботі приділяється увага історії виникнення митних союзів та їх особливостям, ефектам від створення митних союзів тощо. Розкривається поняття зони вільної торгівлі, є порівняльний аналіз митних союзів та зон вільної торгівлі. Були зроблені відповідні висновки щодо функціонування та перспектив існування митних союзів у світовій економіці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Голіков А. П. Світова економіка : підручник / А. П. Голіков, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.

Голіков А. П. Міжнародні економічні відносини: підручник / А. П. Голіков, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.

Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко– К. : Либідь, 2008. – 401 с.

Международные экономические отношения: учебник для студ. экон. ВУЗов, науч. и тех. работ. А. И. Евдокимов, А. К. Бондарев, М. С. Воронин [и др.]. – М. : ТК Велби, 2003. – 552 с.

Делятицкая А. В. Мировая экономика : учебное пособие / А .В. Делятицкая – М. : МГУП, 2000. – 100 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hi-edu.ru/e-books/xbook392/01/part-007.htm

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/e0e5d8b02b2fd7fc.html

Мировая экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/trade-agreements

Официальный сайт Института «Экономическая школа». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://seinst.ru/page19/

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/text/19280385/

Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/EKONOMICHESKAYA_INTEGRATSIYA.html?page=0,1
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Petukhova, V. (1). Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної взаємодії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 54-57. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6614