Можливі сценарії розвитку груп країн, що розвиваються

Ключові слова: БРІКС, економічна інтеграція, країни, що розвиваються, міжнародні економічні відносини,

Анотація

У даній статті представлені результати дослідження питання перспектив розвитку міжнародних інтеграційних об’єднань країн, що розвиваються, на прикладі БРІКС. У час геополітичних змін дана тема набуває особливого значення, адже саме дані міжнародні структури мають змогу змінити світову архітектуру. Сценарії розвитку можуть бути різні та суперечливі, але саме країни, що розвиваються, можуть стати поштовхом для побудови нового світового порядку. Група країн БРІКС є яскравим прикладом змін у сучасних міжнародних економічних відносинах, і саме тому буде доцільним, схарактеризувати світогосподарські перетворення з цього боку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Воробьев Е.М. Экономическая теорія : учебное пособие / Е.М. Воробьев – Фортуна - пресс. 2000. – 410 с.

Голіков А. П. Міжнародні економічні відносини : підручник / А. П. Голіков О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2015. – 464 с.

Офіційний сайт журналу БРІКС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. bricsmagazine.com

Офіційний сайт газети Financial times [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.ft.com
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Pasmor, M. (1). Можливі сценарії розвитку груп країн, що розвиваються. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 50-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6613