Аналіз асиметричності угоди про асоціацію України з ЄС

Ключові слова: асиметрія, зовнішня торгівля, СОТ, ЄС, експорт, імпорт, тарифні ставки

Анотація

У статті наведено результати дослідження, метою якого було визначення потенційних вигод для України від її співробітництва з ЄС. Виділено основні напрями, за якими виявляється асиметрія Угоди про Асоціацію України з ЄС. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки та рекомендації щодо покращення ситуації стосовно політично-юридичних аспектів і питань безпеки, економічних аспектів, переміщення капіталів та робочої сили.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гайдуцький П. Україна-ЄС: проблеми інтеграції / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 8.06.2013. – № 20. – С. 6.

Довган Д. Фонд допомоги Україні / Д. Довган // Дзеркало тижня. – 29.03.2014. – № 11. – С. 8.

Европейская интеграция и экономическое развитие : Т. 2 // Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: в 2-х т. / В. Р. Сиденко; НАН Украины; Ин-т экон. и прогнозиров. – К. : Феникс, 2011. – 448 с.

Мовчан В., Кількісна оцінка варіантів регіональної інтеграції України: глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі з ЄС чи митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном /В. Мовчан, Р.Джучі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work/?pid=3107

Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС / за ред. О. Шумило ; Міжнар. центр перспектив. дослідж. – Київ : ПП «Март», 2007. – 320 с.

Святенко А. Вільний доступ / А. Святенко // Дзеркало тижня. – 2014. – № 15. – С. 9.

Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС : попередній аналіз - [Електронний ресурс] Кріс Косгроув, Марк Хелієр; Мін-во екон. України, 2010 – Режим доступу : http://www.ctaeconomic.com/Scoping%20Report(final%20UKR).pdf

Участь України в регіональних торговельних союзах: вигоди і виклики (аналітична доповідь Центру Разумкова) / Національна безпека і оборона. – 2007. – № 7. – С. 3–53.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Kozyryeva, O. (1). Аналіз асиметричності угоди про асоціацію України з ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 35-39. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6610