Міграція робочої сили в країнах Великоі Британії та Франції

  • Аnna Moroz
Ключові слова: міграція, еміграція, іммігрант, робоча сила, трудові ресурси, економічні школи, Європейське економічне співтовариство

Анотація

На даному етапі розвитку країн Європейського Союзу виникла велика проблема міграції населення з менш розвинених країн. У зв'язку з цим актуальна тема міграції робочої сили і трудових ресурсів. У цій статті будуть розглядатися проблеми міграції у Велику Британію і Францію, причини міграції з менш розвинених країн.

Проблема міграції  Велику Британію і Францію сягає своїм корінням в історію. Таким чином, в статті розглянуті причини і проблеми міграції робочої сили, представлена порівняльна таблиця схожості і відмінності робочої сили і трудових ресурсів. Розглянуті економічні школи, які вплинули на розвиток економіки в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Официальный сайт Иммиграция населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иммиграция_населения

Гужва Е. Г. Мировая экономика : учебное пособие / Е. Г. Гужва, М. И. Лесная, А. В.Кондратьев, А. Н. Егоров. – СПб., 2009. – 116 с.

Воробьев Е. Экономическая теория : курс лекций / Е. Воробьев, А. Гриценко, М. Ким, В. Лисовицкий.– : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009.-с. 11-20.

Маркс К. Капитал : учебное пособие / К. Маркс – Т.1. – С. 17-24.

Максимовский В. П. Зарубежная Европа как регион трудовых миграций населения : учебное пособие / В. П. Максимовский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301211#1

Стокер П. М. Работа иностранцев : учебное пособие / П. М. Стокер: Academia, 1996. – C. 138.

Do we need mass immigration? : textbook / A. Browne Lancing (U.K.), 2003. – P 19-25.

Официальный сайт Счетчик населения Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)

Официальный сайт Приток мигрантов в Великобританию [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bbc.com/russian/uk/2015/08/150827_uk_migration_figures

Официальный сайт Европейское экономическое сообщество [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/

Европейское_экономическое_сообщество
Официальный сайт Счетчик населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://countrymeters.info

Официальный сайт Проблемы с миграцией во Франции 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://voprosik.net/problemy-s-migrantami-vo-francii/

Официальный сайт Иммиграция во Францию [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Иммиграция_во_Францию

Официальный сайт Великобритания и Франция подписали соглашение по борьбе с миграцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zn.ua/WORLD/velikobritaniya-i-franciya-podpisali-soglashenie-po-borbe-s-migraciey-186202_.html

Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : навч. посібник / А. П. Голіков. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Знання. 2009. – 222 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
MorozА. (1). Міграція робочої сили в країнах Великоі Британії та Франції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 13-18. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6574