Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі України

  • І. Шамара

Abstract

У статті розглядаються основні тенденції та зміни, що впливають на розвиток підприємств ресторанного господарства на сучасному етапі, основні особливості функціонування підприємств ресторанного господарства в контексті обслуговування різних типів споживачів і туристів

Downloads

Download data is not yet available.

References

Вишневська О.О. Словник ресторанних термінів / О.О. Вишневська. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 40 с.

Завадинська О.Ю. Організація ресторанного харчування за кордоном : навч. посібник / О.Ю. Завадинська, Т.Є. Литвиненко – К. : КНТЕУ, 2003. – 200 с.

Організація послуг харчування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://generation.at.ua/load/knigi/organizacija_poslug_kharchuvannja/organizacija_poslug_kharchuvannja_lviv_2006/124-1-0-212

Скавронська І.В. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду / І.В. Скавронська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – Вип. 2. – С. 232-244. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/skavronska2.htm

Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії : навчальний посібник / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 596 с.

Яшина О.В. Особливості розвитку ресторанного господарства в Україні / О.В. Яшина // Буковинська державна фінансова академія. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/yashyna.htm
Cited
How to Cite
Шамара, І. (1). Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі України. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 151-153. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6219