Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини)

  • І. Смирнов

Abstract

Розкрито досвід нашого західного сусіда – Словацької республіки в створенні та успішному функціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі Kонсорціуму «Словацькі королівські міста», який об’єднав чотири міста півночі цієї країни – Бардейов, Кежмарок, Левочу, Стару Любовню.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Туристичний кластер транспортного коридору «Західна Європа – Західний Китай» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wttc.org./vesearchoconomicimpact/countryreport/k/kazachstan.

Охріменко А. Г. Необхідність створення та функціонування туристичних кластерів у регіонах України / А. Г. Охріменко // Географія та туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 278-282.

Заячук М. До питання формування Буковинсько-Подільського туристичного кластера / М. Заячук, О. Заячук, О. Пулинець // Географія та туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 148-150.

Slovenske Kralovske Mesta. – St. Lubovnia, 2012. – 12 s.
Смирнов І. Г. Логістика туризму : навч. пос. / І. Г. Смирнов. – К. : Знання, 2011. – 444 с.

Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. пос. / За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова. – К. : Знання, 2011. – 640 с.

Смирнов І. Г. Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі та Україна: площини взаємодії / І.Г. Смирнов // Achievement of High School – 2012 : материалы за 8-а международна научна практична конференция. Том 22. География и геология. – София : «БЯЛ ГРАД БГ» ООД, 2012. – С. 35-47.

Смирнов І.Г. Сучасні особливості процесів транснаціоналізації в туризмі / І.Г. Смирнов // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: VI Міжн. наук.-практ. конф. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 102-104.

Туристично-інформаційний центр м. Стара Любовня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.staralubovna.sk

Туристично-інформаційна канцелярія м. Бардейов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bardejovske-kupele.sk

Туристично-інформаційна канцелярія м. Левоча [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.levoca.sk

Туристично-інформаційна агенція м. Кежмарок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.travel.kezmarok.sk
Cited
How to Cite
Смирнов, І. (1). Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 138-142. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6216