Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств

  • П. Подлепіна

Abstract

У статті висвітлюється роль конкурентоспроможності в ефективному функціонуванні готельних підприємств, визначається сутність цієї наукової категорії, здійснюється аналіз методів оцінки конкурентоспроможності, пропонуються шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бабанчикова О.А. Управление конкурентоспособностью гостиничного предприятия: теория и практика / О. А. Бабанчикова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rguts.ru/files/electronic_journal/number18/1.doc

Бидик А. Г. Визначення стратегічного потенціалу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / А.Г. Бидик // Економіка АПК. – 2002. - №4. – С.105-110.

Грабовенська С.П. Стратегія розвитку готельного господарства / С. П. Грабовенська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://joomla.spkneu.org/

Захарова И. А. Исследовние конкурентоспособности предприятия сферы гостеприимства / И.А. Захарова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-098.pdf
Косвинцева Е. Н. Обеспечение конкурентоспособности гостиничных предприятий промышленного центра: автореф. дис.. ..канд. экон. наук / Е.Н. Косвинцева. – М., 2009. – 23 с.

Леонт’єва А. Ю. Дослідження можливостей використання існуючих методів оцінки конкурентоспроможності для готельних підприємств / А. Ю. Леонт’єва, К.А. Рудакова // Науково-технічний збірник. –2012. – №102. – С. 499-503.

Манус З. Визначення конкурентних переваг готелів Львова / З. Манус. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kerivnyk.info/2012/05/manus.html

Мохов А. И. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий гостиничного хозяйства России: автореф. дис.. ..канд. экон. наук / А. И. Мохов. – М., 2011. – 24 с.

Подлепіна П.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності / П.О. Подлепіна, О.М. Поп // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції.– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С. 214-216.

Стороженко Р. С. Обеспечение конкурентоспособности пердприятий гостиничного бизнеса: автореф. дис.. ..канд. экон. наук / Р. С. Стороженко. – СПб., 2011. – 19 с.
Cited
How to Cite
Подлепіна, П. (1). Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 128-131. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6214