Розвиток готельно-ресторанного та санаторно-курортного комплексу як складова інтенсифікації економіки України

  • Г. Довгаль
  • Н. Данько

Abstract

У статті розглянуто деякі проблеми розвитку готельно-ресторанного та санаторно-курортного комплексів як основних складових туристичної індустрії України.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Голіков А. П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : навчальний посібник для вузів : / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, О.А. Шуба. – Х. : ХНУ iмені В.Н. Каразiна, 2005 . – 237 с.

Довгаль Г.В. Інвестиційна привабливість як чинник формування туристичного іміджу Харківського регіону / Г. В. Довгаль // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 961. – С.171-175.

Довгаль Г.В. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість як складові іміджу Харківського регіону / Г. В. Довгаль // Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А.Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011 – 312 с.

Економiка України: Стратегiя iполітика довгострокового розвитку / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Т.I. Артьомова, та ін. – К. : Фенiкс, 2008. – 1007 с.

Лукінов І. Економічні трансформації наприкінці ХХ сторіччя / І. Лукінов. – К., 2008. – 447 с.

Паливода К. Проблеми формування та використання інвестицій в сучасній економіці України / К. Паливода // Банківська справа. – 2010. – №4. С. 73-82.

Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року. – X. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 204 с.
Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма : учебное пособие для вузов / Г. А. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство РДЛ, 2006 . –367 с.
Cited
How to Cite
Довгаль, Г., & Данько, Н. (1). Розвиток готельно-ресторанного та санаторно-курортного комплексу як складова інтенсифікації економіки України. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 115-118. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6211