Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва

  • В. Удодова
  • В. Шаповал

Abstract

Розглядається доцільність використання закордонного досвіду соціального підприємництва та відповідних теоретичних розробок задля концептуального забезпечення процесу впровадження соціальних підприємств в Україні та формування власної моделі соціального підприємництва.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Галушка З.І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети / Галушка З.І. - Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2009. – 407 с.

Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні / Грішнова О. // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. – С. 3-8.

Мішина Н. В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження / Мішина Н. В. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – 298 с.

Юнус М. Создавая мир без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма / Юнус М., Жали А. – М.: Альпина Паблишер, 2009. – 312 с
Cited
How to Cite
Удодова, В., & Шаповал, В. (1). Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 105-108. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6165