Зміни правового статусу європейського поліцейського офісу в контексті трансформації інституціонального механізму Європейського союзу

  • О. Передерій
  • Є. Григоренко

Abstract

 У статті з позицій загальнотеоретичного аналізу висвітлюються основні причини і сутність змін у правовому статусі Європейського поліцейського офісу. Аналізуються процеси оновлення актів нормативно-правового забезпечення діяльності вказаної інституції. Основна увага приділяється розгляду зміни компетенції Європолу після реформи 2009 року. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Договор о Европейском Союзе от 07 февраля 1992 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / С. Ю. Кашкин, О. Е. Кутафин, А. О. Четвериков; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — М. : ИНФРА – М, 2008. — С. 166-210.

Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22.

Convention Based on Article К.3 of the Treaty on European Union, on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention) [Текст] : EU. Brussels, 18 July 1995 SN 3549/95 // Official Journal of the European Communities. C316. – 1995. – 27 November. – P. 2-32.

On the European Police Office (Europol) Establishment // Journal officiel de l’Union européenne L 121 du 15.5.2009, p. 37.

Відділ взаємодії з Європолом // Офіційний Інтернет-сайт Українського бюро Інтерполу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://42827.ncbint00.web.hosting-test.net/?page_id=12
Cited
How to Cite
Передерій, О., & Григоренко, Є. (1). Зміни правового статусу європейського поліцейського офісу в контексті трансформації інституціонального механізму Європейського союзу. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 61-63. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6126