Міжнародний торговельно-економічний обмін: форми і методи його здійснення на мезорівні

  • Н. Казакова
  • М. Шуба

Abstract

У статті розглядаються міжнародні торговельно-економічні відносини в якості важливої складової транскордонного співробітництва на мезорівні.Аналізуються види міжнародної співпраці при використанні такої форми транскордонного співробітництва, як єврорегіон.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Рикардо Д. Принципы политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо // Антология экономической классики. В. 2 т. [Текст] / Сост.: д.э.н. И.А. Столяров. – М.: Эконов, 1993.-т. 1.- С. 397-473.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

Юрчишин В.В. Проблеми і перспективи посткризового відновлення: глобальна економіка та Україна: монографія / В.В. Юрчишин. – К. : Заповіт, 2012. – 228 с.

Концепція державної регіональної політики від 29 серпня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://3umf.com/doc/download/4690/
Cited
How to Cite
Казакова, Н., & Шуба, М. (1). Міжнародний торговельно-економічний обмін: форми і методи його здійснення на мезорівні. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 21-23. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6116