Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництва України з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України

  • Наталія Гончаренко

Abstract

У статті проведено дослідження особливостей розвитку транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо напрямків удосконалення політики транскордонної співпраці  України з Євросоюзом.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. [Монографія]/ М.І. Долішній. – К., 2006. – 510 с.

Макогон Ю.В. Формы и направления межрегионального трансграничного сотрудничества / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко. – Донецк, 2002. – 271 с.

Мікула Н.А. Особливості формування регіональної політики розвитку транскордонного співробітництва/ Н.А. Мікула // Проблеми розвитку зовнішньо-економічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – С.159-165.

Транскордонне співробітництво як альтернатива новій "залізній завісі" та конфліктам/ кер.авт.кол. С.І. Устич. – Ужгород, 2007. – 240 с.

S. Ustych Cross-border cooperation along the European Union’s eastern border. Policy brief./ S.Ustych – Praha, Brussels, 2005. – 49 p.

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_106.

Україна – Євросоюз у деталях. Транскордонне співробітництво: панорама взаємодії. – №3 (6), 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/3rd_inset_ukr_web_uk.pdf
Cited
How to Cite
Гончаренко, Н. (1). Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництва України з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 8-10. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6112