Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України

  • Іван Посохов
  • Є. Артем’єв

Abstract

У статті досліджено сучасний стан ринку туристичних послуг Німеччини, виявлено його основні особливості, проаналізовано проблеми та протиріччя у розвитку. Розроблено рекомендації щодо використання досвіду Німеччини для його адаптації та впровадження в Україні з метою розширення її позицій на світовому ринку туристичних послуг. Комплекс запропонованих заходів сприятиме організації системного підходу до регулювання і розвитку туристичної галузі України, що дозволить дати новий імпульс розвитку внутрішнього і в'їзного туризму країни.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство: підруч. для студ. ВНЗ / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко,
В. І. Сідоров. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 756 с.

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний
досвід: монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: монографія / за ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ
імені В. Н. Каразіна, 2010. – 280 с.

Incoming Tourismus-Deutschland Edition 2013 [Electronic resource]. – Way of access : http://www.germany.travel

Rieger. P.: «Die historische und die psychologische Dimension. Warum reiste man früher? Warum reisen wir heute?»; in:
Das Phänomen des Reisens; Berner Studien zum Fremdenverkehr Heft 19; Bern; 2002; S. 9–22.

Tourismus in Zahlen 2011, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 – [Elektronische ressource]. – Regime des Eingang :
https://www.destatis.de

Travel and Tourism, Economic impact 2012, Germany, WTTC [Electronic resource]. – Way of access : https://www.wttc.
org

Zahlen-Daten-Fakten 2011, Deutscher Tourismusverband [Elektronische ressource]. – Way of access: https://www.
deutschertourismusverband.de
Cited
How to Cite
Посохов, І., & Артем’єв, Є. (1). Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 179-183. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4753