Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії)

  • Поліна Подлепіна

Abstract

У статті здійснюється аналіз досвіду організації туризму в Іспанії, визначаються основні тенденції розвитку туристичної діяльності та  функціонування туристичної інфраструктури, виявляються особливості державного регулювання туризму та формування системи професійної освіти.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Кнодель Л.В. Система образования в сфере туризма в Испании / Л. В. Кнодель // Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. – 2012. – №4(239). – С. 181–190

Легорнев С.Ф., Лайк К., Хьюз Дж., Хэбиб Р. Туризм в экономике открытого типа / С.Ф. Легорнев, К. Лайк, Дж. Хьюз, Р. Хэбиб // Вестник Моск. Ун-та. – Сер.6. – 1994. – ¬№2. – С.62-70.

Обучение гостиничному делу в Испании – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city-of-hotels.ru/165/hotel-education/edu-spain.html

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт.., за ред. А. Ю. Парфіненка. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.

Подготовка специалистов по туризму и гостиничному делу в Испании – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academspain.ru/2009/obuchenie_turism_ispanii/

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія/ За ред. проф. В.В. Александрова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 268 с.
Туроператоры Испании подписали Туристический Кодекс – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://travel.obozrevatel.com/family/turoperatoryi-ispanii-podpisali-turisticheskij-kodeks.htm

Управление индустрией туризма. Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств по туризму / Дж. Джон Леннон [и др.]; пер. с англ. [Ю. Г. Суровцева]. – М.: Группа ИДТ, 2008. – 271 с.
Gobierno de Espana. La Moncloa – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lamoncloa.gob.es/IDIOMAS/9/Gobierno/
News/2013/20130122_tourism_data_2012.htm


www.ine.es/jaxi/tabla.do – офіційний сайт Інститут національної статистики Іспанії

www.mineco.gob.es – Міністерство економіки та фінансів Іспанії

www.minetur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx – офіційний сайт Міністерства промисловості, енергетики та туризму Іспанії

www.parador.es – офіційний сайт Державної готельної мережі Paradores de Turismo de España

www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx – офіційний сайт Інституту туризму Іспанії

www.worldbank.org – офіційний сайт Світового банку

www2.unwto.org – офіційний сайт Всесвітньої організації туризму
Cited
How to Cite
Подлепіна, П. (1). Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 172-178. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4752