Інвестування у туристичний комплекс України: сучасний стан і проблеми

  • Георгий Довгаль

Abstract

У статті розглянуто сучасний стан та деякі проблеми розвитку туристичного комплексу України. Зазначено, що країна має значний туристичний потенціал, який спроможнийпідняти туристичну індустрію України до рівня провідної галузі народного господарства. Зроблено висновок, що в останні роки туристичний комплекс країни зазнав суттєвих якісних змін, але чинниками, що стримують його розвиток є недостатність державного фінансування, недосконалість нормативно-правової бази та несприятливий інвестиційний клімат. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Довгаль Г.В. Інвестиційна привабливість як чинник формування туристичного іміджу Харківського регіону – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011, Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, № 961 – С.171-175

Довгаль Г.В. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість як складові іміджу Харківського регіону// Туристичний імідж регіону: монографія / за ред. А.Ю.Парфіненка. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011 – 312 с.

Сукурова Н. М. Іноземне інвестування як чинник інноваційного розвитку економіки регіонів : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Н. М.Сукурова . – Ужгород : Б.в., 2011 . – 20 с.

Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи / О.С. Колесник . – Київ : Зовнішня торгівля, 2010 . – 141 с.

Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави / С.З.Мошенський . – Житомир : Видавництво Житомирського державного технологічного університету, 2008 . – 431 с.

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навчальний посібник для вузів / А.П.Дука . – 2-ге вид . – Київ : Каравела, 2008 . – 431 с.

Вовчак О. Д. Інвестування : навчальний посібник для вузів / О. Д. Вовчак . – Львів : Новий Світ-2000, 2008 . – 543 с.


Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для вузів / І.Л.Сазонець, В.А.. – Київ : ЦУЛ, 2011 . – 311 с.

http://www.wttc.org/– офіційний сайт Всесвітньої організації подорожей та туризму[Електронний ресурс].

http://ukrstat.gov.ua/– сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].
Cited
How to Cite
Довгаль, Г. (1). Інвестування у туристичний комплекс України: сучасний стан і проблеми. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 137-141. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4745