Економічні угруповання Євразії та їх вплив на розвиток світової економіки

  • Клімова Катерина

Abstract

У статті досліджена проблема економічного угруповання Європи та Азії. Проаналізовано вплив економічного угруповання Європи та Азії на розвиток економіки Євразійських держав. Зроблено висновок про необхідність іноземних інвестицій у розвитку економіки України. В статті розглянуті етапи розвитку інтеграційних об’єднань та досліджено основні особливості формування глобального економічного простору.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бей О. Підручник міжнародної політичної економії. Книга І. Теорія. – Мюнхен: Український вільний університет, 1994. – 245 с.

Бураківський І., Немиря Г., Павлюк О. Україні і європейська інтеграція // Політика і час. – 2000. – № 3-4. – с. 5-14

Голиков А. П., Казакова Н. А., Прав Ю. Г. Региональная политика и экономическое развитие: европейский контекст: Учебное пособие.– Харьков: Экограф, 2009.– 240 с.

Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.И.: Под ред. А.П. Голикова. География мирового хозяйства: Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 192 с.

Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / под ред. В.П. Колесова. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – с. 114

Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України // Економіка України. – 2003. - №5(498). – с. 19-27

Гусинська Н. Міжнародна економічна інтеграція як глобальна передумова світового економічного розвитку // Регіональна економіка. – 2000. - №4, - с. 185-191

Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Рум’янцев, Г.Н Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Рум’янцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447 с.

Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів / А.С. Філіпенко, С.Я. Боринець, В.А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.

Мокій А.І. Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації системної економіки: Дис… докт. економ. наук: 08.05.01 / Київський національний Університет ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 339 арк.

Молчанова Е.Ю. Економічна регіоналізація в Північній Америці // Вчені записки / Ін-т економіки та права «КРОК»; відп. ред. І.Ф. Радіонова. – К., 1997 – Вип. 8. – 2003. – с. 164

Шишков Ю. Европейский дом глазами федералиста // МэиМО. – 1991. - № 12. – с. 63-71

Шишков Ю.В. Европа и процессы глобализации экономики //Современная Европа. – 2000. - №1. – с.32-41

Шуканов П.В. Влияние этнополитического фактора на процессы глобализации и регионализации// Регіональні перспективи. Березень 2000 р. № 1 (8), с. – 59-64

Beyond EU Enlargement. Volume 1. The Agenda of Direct Neighborhood for Eastern Europe. – Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2001. – 281 p.

Rajapatirana S. Trade Politics in Latin America and the Caribbean: priorities, progress and prospects. – S.F.: Center for economic growth, 1997. –p. 64.
Cited
How to Cite
Катерина, К. (1). Економічні угруповання Євразії та їх вплив на розвиток світової економіки. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 15-20. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4721