Інтеграційні процеси в управлінні підприємств туристичної галузі

  • Ірина Шамара
Ключові слова: туризм, стратегія інтеграції, інтеграційні процеси, туристичні підприємства, франчайзинг, готельні мережі, ресторанний бізнес.

Анотація

У статті розглядаються основні теоретичні підходи до формування інтеграційних процесів в управлінні підприємств туристичної галузі. Виявлено актуальність завдань щодо формування й впровадження новітніх організаційно–управлінських засад в управлінні підприємств туристичної галузі у зв’язку з входженням України до високорозвиненого соціально-економічного, культурного й правового поля Європи й світу.

Проаналізовані економічні переваги консолідування діяльності та формування інтеграційних структур, а саме: узгодження економічних інтересів учасників інтеграції та підвищення ефективності їхньої діяльності. Розкрито сутність, причини виникнення існуючих моделей інтеграції в туристичній галузі – вертикальної та горизонтальної. Розглянуто вертикальну інтеграцію «вперед» та «назад». Також розглянуто форми інтеграції, такі як: концентрація та кооперування. Проаналізовано інтеграційні процеси в управлінні підприємств, що охопили туристичний ринок України. Особливу увагу приділено франчайзинговій формі ведення бізнесу в Україні.

Розглянуто конкурентні переваги від розробки та впровадження стратегії інтеграції в управлінні підприємств туристичної галузі, а саме:  використання єдиного маркетингу; допомога в навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу; використання загальновизнаної марки, бренду, іміджу; систематичне застосування гнучкої цінової політики; функціонування єдиної системи бронювання послуг; забезпечення високої якості обслуговування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку [Електронний ресурс] / М. В. Босовська / Київський національний торговельно–економічний університет. – Режим доступу : http://irbis–nbuv.gov.ua/

Гайдук А. Інтегрований туристичний концерн сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / А. Гайдук / Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С.204–211 – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/gajduk.htm

Гировец С. О состоянии франчайзинга в Украине / С. Гировец // Маркетинг и реклама, 2006. – № 2. – С. 54 – 55.

Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу [Електронний ресурс] / Л. П. Дядечко К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko.htm

Офіційний сайт ЮНВТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шамара, І. (1). Інтеграційні процеси в управлінні підприємств туристичної галузі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 179-181. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4547