Розвиток спортивно–оздоровчого туризму в Україні

  • Ірина Волкова
  • Ганна Кондакова
Ключові слова: спортивно–оздоровчий, гірськолижний, пішохідний, гірсько–пішохідний, водний, спелеологічний, велосипедний, кінний, дайвінг, екстремальний туризм.

Анотація

У статті розглянуто розвиток окремих видів спортивно-оздоровчого туризму  та їх територіальна організація в Україні. Найбільше уваги приділяється гірськолижному туризму, який являє собою основу розвитку туризму в Україні у зимовий період. В роботі проведений аналіз гірськолижних районів, курортів та їх туристичної інфраструктури.  Не меншою популярністю у туристів користується пішохідний туризм, особливо популярні гірсько–пішохідні маршрути, водний та спелеологічний туризм. У статті розглядаються природні умови для розвитку цих видів туризму, наводиться перелік територій країни, придатних для проведення гірсько–пішохідних маршрутів, водних туристських походів, спелеотуризму та визначається їх категорія складності. В роботі також розглядаються такі види туризму як велосипедний, кінний, дайвінг та екстремальний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Булашев А. Я. Спортивный туризм : учебник / А. Я. Булашев – Х. : ХГАФК, 2004. – 388 с.

Дмитрук О. Ю. Спортивно–оздоровчий туризм. навч.посіб. О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур, – 2-ге вид., перероб та допов. – К: «Альтерпрес», 2008. – 280 с.

Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч.посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

Соколов B. A. Спортивний туризм в Україні на сучасному етапі / B. A. Соколов, Ю. В. Штангей, I. B. Петрова // Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (18–20 жовтня 2007 р., м. Київ). – К. : Вид–во «КІТЕП», 2007. – 268 с.

Федорів О. Я. Гірськолижний туризм в Україні. Путівник / О. Я. Федорів 2008. – 106–110 с.

Печери України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://speleo.land.kiev.ua/

Птахина Е. В. Развитие спортивного туризма в Украине. [Электронный ресурс]. Е. В. Птахина, В. К. Назаренко – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Sport/2_123337.doc.htm

Туристический форум [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.doroga.ua/

Рада з туризму Карпатського регіону [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.tourism–carpathian.com.ua/

Туристический форум [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.doroga.ua/
ЦМКК Федерації спортивного туризму України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.cmkk.com.ua/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Волкова, І., & Кондакова, Г. (1). Розвиток спортивно–оздоровчого туризму в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 151-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4541