Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні

  • Ірина Уварова
Ключові слова: міжнародна міграція, інтеграційні процеси, грошові трансферти, заробітна плата,

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі дослідження деяких соціально-економічних аспектів інтенсифікації міграційних процесів в Україні. Залежність від надходжень від трудових мігрантів робить платіжний баланс України більш волатильним, водночас доведено, що основними факторами впливу на рівень трудової міграції українців за кордон в умовах європейської інтеграції в сучасній політико-економічній ситуації є демографічна ситуація, рівень безробіття, розмір заробітної плати, міграційна політика, а також політична ситуація в Україні та світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посібник / В. С. Васильченко. – К . : КНЕУ, 2003. –252 с.

Васильченко В. С. Управління трудовим потенціалом : навч. посібник / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А Грішнова. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.

Національний банк України. Статистика платіжного балансу [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44464

Національна служба статистики України. Демографічна ситуація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Уварова, І. (1). Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 137-140. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4538