Проблеми розвитку ринку інновацій у процесі інституціоналізації української економіки

  • Вадим Сидоров
  • Татьяна Шедякова
Ключові слова: технологічні інновації, ринок технологій, інституціональне середовище, науково-технічний прогрес, традиції, економічне зростання, індустріалізація,

Анотація

Стаття присвячена питанням інноваційної діяльності в сучасній економіці України. Розглянуті загальні положення у сфері інновацій та інноваційного розвитку, а також запропонований авторський підхід до визначення інновацій як економічної категорії та вдосконалені теоретико-методологічні аспекти інтенсифікації інновацій. Також у статті пропонуються до реалізації нові методи успішного формування системи керування інноваційними процесами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон Украины «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине» (С изменениями, внесенными Законом N 5460-VI (5460-17) от 16.10.2012) / Ведомости Верховной Рады Украины. – Офиц. изд. – К.: Парламент. изд-во. – 2012. – № 19–20).

Козык В. В. Инвестиционно-инновационный механизм обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий / В. В. Козык, А. Ю. Емельянов, Т. А. Петрушка // Проблемы экономики. – Х. : 2014 – № 1 (1). – С. 52–58.

Сумина О. Н. Развитие рынка технологических инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и технологии / О. Н. Сумина, Ю. Я. Ткачук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Сумы: 2011. – № 2. – С. 139–144.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державний комітет статистики України – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України». – 2009. – 366 с.

Агарков С. А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика / С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. Грязнова. – М. : Издательство «Академия Естествознания». – 2011. – 143 с.

Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств / М. В. Пугачова // Статистика України. – К. : 2009. – Вид-во НТК статист. досліджень – № 1. – С. 41-49.

Юрченко О. Ю. Инновационный путь развития АПК Украины в условиях глобализации:современное состояние, проблемы и перспективы / О. Ю. Юрченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії / Полтава: ПДАА. – 2012. – Т. 3, Вип. 1 (4). – С. 115–125
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сидоров, В., & Шедякова, Т. (1). Проблеми розвитку ринку інновацій у процесі інституціоналізації української економіки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 130-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4519