Напрямки реалізації спільної політики єс в галузі сільського господарства в рамках стратегії «Європа 2020»

  • Юлія Маханьова
Ключові слова: спільна сільськогосподарська політика, європейська модель сільського господарства, підтримка сільського розвитку,

Анотація

У статті розглянуто основні етапи становлення спільної сільськогосподарської політики (ССП) в країнах ЄС в період з 1957 р. і в перспективі до 2020 р. Показано, що ключовими принципами ССП є спільний ринок; переваги продукції ЄС; фінансова солідарність. Доведено, що поряд з істотними перевагами ССП на початок ХХ століття мала суттєві недоліки: ціни на продукти для європейських споживачів були значно вищими від середньосвітових; на фінансування ССП спрямовувалася значна частина бюджету ЄС; нерівномірний розподіл дотацій унеможливлював зростання доходів у більшості невеликих фермерських господарств; негативні наслідки від впровадження інтенсивних сільськогосподарських технологій. Встановлено, що реформи «Agenda 2000» були розроблені з урахуванням розширення ЄС з метою реалізації європейської моделі сільського господарства, яка передбачала впровадження певних форм підтримки сільської місцевості.

Показано, що спільна аграрна політика ЄС до 2020 р. має основні відмінні характеристики: перехід від підтримки виробництва окремих видів продукції до прямої підтримки сільськогосподарських товаровиробників; розширення програм підтримки сільського розвитку, диверсифікації доходів у сільській місцевості; перехід до політики «горизонтальної модуляції»; виділення цільових субсидій на розвиток депресивних зон; перехід до політики «перехресної відповідальності»; запровадження цільової підтримки спеціальних заходів агроекологічного спрямування; екологічно доцільного заліснення та консервація сільськогосподарських земель.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Все про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис : пер. з англ. – К. : К. І.С., 2005. – 466 с.

Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с.

Agenda 2000. For a stronger and wider Union / Bulletin of the European Union // European Communities, 1997 [Electronic resource]. – Way of access: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/agenda-2000/com97-2000_en.pdf

Клинова-Дацюк Г. Д. Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі : навч. посіб. / Г. Д. Клинова-Дацюк. – Рівне : НУВГП, 2012. – 189 с.

Офіційний сайт програми Health Check [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.healthcheck.org/

Основні пріоритети Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amdi.org.ua /uk/home/amdi-news/21-news/300-the-main-priorities-of-the-common-agricultural-policy-cap-of-the-eu.html

Повідомлення Європейської Комісії. «Європа 2020». Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/file/31493
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Маханьова, Ю. (1). Напрямки реалізації спільної політики єс в галузі сільського господарства в рамках стратегії «Європа 2020». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 114-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4516