Постіндустріалізм: концепція та реальність

  • Евгений Воробьев
  • Татьяна Демченко
Ключові слова: концепція постіндустріального суспільства, деіндустріалізація, світовий поділ праці, глобальна нерівність,

Анотація

Метою даної статті є аналіз постіндустріальних тенденцій у світі та перспектив їх розповсюдження в інших країнах. У статті розглядаються протиріччя даної концепції, показано специфіку процесів світового поділу праці та деіндустріалізації, зазначається актуалізація проблеми глобальної нерівності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багдасарян В. Э. Превосходство, присвоение, неравенство [Текст] : монографія / В. Э. Багдасарян – М. : Научный эксперт, 2013. – 304 с.
Бирюков А. А. «Постиндустриальный мир» или «постиндустриальный миф»? / А. А. Бирюков // Философия и общество. – 2011. – Вып. № 2 (62). – С. 155–167.

Восканян М. Неолиберализм как он есть [Электронный ресурс] / М. Воскаян – Режим доступа : http://www.km.ru/news/otnyat-i-ne-delit-neoliberalizm-kak-est-ch-2

Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы : монография / В. Л. Иноземцев. – М. : Логос, 2000. – 304 с.

Хазин М. Постмодерн – реальность или фантазия? [Электронный ресурс] / М. Хазин. – Режим доступа : http://worldcrisis.ru/crisis/170860

Якунин В. И. Постиндустриализм. Опыт критического анализа : монография / В. И. Якунин. – М. : Научный эксперт, 2012. – 288 с.

Working for the Few: Political capture and economic inequality [Electronic resourse]. – Way of access : http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/311312/19/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-en.pdf
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Воробьев, Е., & Демченко, Т. (1). Постіндустріалізм: концепція та реальність. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 90-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4510