Використання коефіцієнту компаративної переваги при дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва України та країн Центральної Європи (на прикладі Австрії, Швейцарії, Німеччини)

  • Олена Ханова
  • Вікторія Смаль
Ключові слова: міжнародне економічне співробітництво, компаративні переваги, ефективність експорту,

Анотація

У статті проводиться оцінка міжнародного економічного співробітництва України з окремими високорозвиненими країнами Центральної Європи та окреслення подальших перспектив розвитку цих відносин. Для об’єктивної оцінки економічного співробітництва України з країнами Центральної Європи, окрім загальних тенденцій розвитку економічних відносин, автори спирались на певні розрахунки, в яких використовувались коефіцієнти кореляції, ефективності експорту країни, компаративної (виявленої відносної) переваги країни за товарною групою. Розрахунки показали високу кореляційну залежність між ВВП України та експорту до країн, що досліджувались.

Інтерпретація отриманих результатів ефективності експорту дозволило констатувати, що Україна має найменш ефективний експорт серед країн, що досліджуються, і відповідно, найнижчий обсяг виручки на душу населення від кожного експортованого відсотка ВВП порівняно із середньосвітовою величиною, прийнятою за 100%.

Розрахунок коефіцієнтів компаративної переваги показав, що Україна має переваги в торгівлі такими групами товарів: жири та олії тваринного або рослинного походження; недорогоцінні метали та вироби з них; продукти рослинного походження; деревина і вироби з деревини; готові харчові продукти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Башнянин Г. І. Загальна економічна теорія (Ч. 1; Ч. 2). Спеціальна економічна теорія / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв – К. : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : навч. посіб. /А. П. Голіков; 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 222 с.

Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз [Електронний ресурс] / Т. Мельник // Міжнародна економічна політика – 2008. – № 10. – 31 с. – Режим доступу : http://iepjournal.com/

Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Офіційний веб-сайт – Режим доступу : http://www.ukr.stat.gov.ua/.

Статистичні дані [Електронний ресурс] / Група світового банку. – Офіційний веб-сайт – Режим доступу : http://www.worldbank.org/

Всесвітній інформаційний бюлетень [Електронний ресурс] / Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки. – Офіційний веб-сайт – Режим доступу : https://www.cia.gov/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ханова, О., & Смаль, В. (1). Використання коефіцієнту компаративної переваги при дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва України та країн Центральної Європи (на прикладі Австрії, Швейцарії, Німеччини). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 81-84. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4508