Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу

  • Саєд С. М. Анкаві
Ключові слова: інтеграція, співробітництво, зовнішня торгівля, регіоналізація, глобалізація,

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню питань розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу, визначенню основних факторів сучасного міжнародного інтеграційного процесу, які впливають на формування зовнішньоекономічної стратегії держав регіону.

У роботі досліджено стан взаємної торгівлі країн Близького Сходу, проаналізовано розвиток зовнішньоекономічних відносин між Україною і державами Близького Сходу. Визначено напрями формування передумов розбудови міжнародного економічного співробітництва країн, обґрунтовані практичні рекомендації щодо реалізації торговельних та інвестиційних форм співробітництва України з державами Близького Сходу в сучасних умовах світової економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гасім С. Торговельно-економічне співробітництво України та Африки : неприхований потенціал та шляхи підвищення ефективності / С. Гасім // Вісник Донецького національного університету. Сер. В : економіка і право. – Вип. 1. – 2009. – С. 65–69.

Кочубей Ю. М. Геополітичне значення регіону Близького і Середнього в контексті національних інтересів України / Ю. М. Кочубей // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 8 : Зовнішня політика та дипломатія : витоки, традиції, новації / За заг. ред. Б. І. Гуменюка, Л. С. Тупчієнка, В. Г. Ціватого. – К., 2003. – С.270–278.

Московкин В. М. Предпосылки для активизации арабо-украинских внешнеэкономических связей и меры по их реализации / В. М. Московкин, Бригит Юсеф // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Вип. 53. – Ч. 2. – К., 2005. – С.211–215.

Московкин В.М. Методологические основы глобальной конкурентоспособности (на примере стран MENA и Украины) / В. М. Московкин, Юсеф М. М Бригит // Бизнес – Информ, 2006. – №6. – С. 10–19.

Серов Д. И. Юг Украины и Ближний Восток : состояние и перспективы экономического сотрудничества (на примере Одесской области) / Д. И. Серов // Стратегические приоритеты. – № 74 (5), 2007. – С. 136-144.

Скороход Ю. С. Україна і арабські країни : здобутки і проблеми співробітництва / Ю. С. Скороход // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 8 : Зовнішня політика та дипломатія : витоки, традиції, новації / За заг. ред. Б. І. Гуменюка, Л. С. Тупчієнка, В. Г. Ціватого. – К., 2003. – С. 312–317.

Швед В. О. Близькосхідна політика України у контексті сучасного геополітичного протиборства на Близькому Сході [Електронний ресурс] / В. О. Швед // Україна : Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки 2004– Режим доступу : http : // www. niss. gov. ua/book/2004_html/013. htm#a1.

Al-Atrash H., Intra – Arab-trade : Is it too little? / Al-Atrash H., Yousef T. // IMF working paper. – 2000. – № 10.
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.ukrstat.gov.ua.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Анкаві, С. С. М. (1). Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 65-68. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4505