Сучасні інтеграційні угруповання світу

  • Віолета Петухова
Ключові слова: інтеграція, інтеграційне об’єднання, міжнародна організація, співробітництво,

Анотація

 

  У  даній  статті  розглянуті  найбільші та значущі  інтеграційні  угруповання  світу; кількість  країн,  що  входять  до  них;  цілі  та  завдання  кожного  з  цих  інтеграційних  об’єднань  тощо. Вивчення інтеграційних угруповань світу є важливим, оскільки саме інтеграційні зв’язки сприяють зміцненню міжнародних економічних зв’язків між державами на різних рівнях і специфіка інтеграційних зв’язків визначає геополітичні, економічні, культурні та ін. інтереси країн. Були  зроблені  висновки  стосовно  функціонування  таких  об’єднань,  успішності  їх  діяльності  та  виділені  найсильніші   з  них.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / О. С. Передерій. – К. : Знання, 2008. – 264 с.

Солонінко К. С. Міжнародна економіка : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – 380 с.

Шерьязданова К. Г. Современные интеграционные процессы : учеб. пособ. / К. Г. Шерьязданова. – Астана: Академия гос. упр. при Президенте РК, 2010. – 107 с.

Школа І. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. І. М. Школа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці, Книги –ХХІ 2007. – 544 с.

Голиков А. П. Мировое хозяйство и международные экономические отношения : учеб. Пособ. / под ред. А. П. Голикова и др. – Симферополь, СОНАТ, 2003. – 432 с.

Єдиний портал зовнішньоекономічної інформації при Міністерстві економічного розвитку Російської Федерації – Режим доступу : http://www.ved.gov.ru

Інтернет-телебачення Китаю у Російській Федерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.cctv.com/

Інформаційне агентство UzReport [Електронний ресурс]. – http://economics.uzreport.uz/

Офіційний сайт інтеграційного угруповання ЕКОВАС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecowas.int/

Офіційний сайт інтеграційного угруповання МЕРКОСУР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=3

Офіційний сайт президента Російської Федерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kremlin.ru

Офіційний сайт СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cis.minsk.by/

Офіційний сайт ОДКБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odkb-csto.org/

Портал країн Латинської Америки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buenolatina.ru/articles.php
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Петухова, В. (1). Сучасні інтеграційні угруповання світу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 53-56. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4502