Інформаційні технології як чинник формування національної конкурентоспроможності країн

  • Анна Перепелица
Ключові слова: інформація, інформаційні технології, інформаційне суспільство, конкурентоспроможність економіки країни, високі технології, рейтинги конкурентоспроможності інформаційних технологій,

Анотація

У статті «Інформаційні технології як чинник формування національної конкурентоспроможності країн» розглянуті особливості і темпи розвитку інформаційних технологій, а також перспективи розвитку і приклади нових інформаційних технологій. Розглянуті зміни структури чинників формування конкурентоспроможності країн у світовому господарстві, підвищення значення інформаційних технологій, проаналізований зв’язок між зростанням високих технологій і, зокрема, інформаційних технологій та рівнем конкурентноспроможності. Також розглянуті рівні та чинники конкурентоспроможності інформаційних технологій. Розглядаються інформаційні технології як складові процесів використання інформаційних ресурсів суспільства, які до теперішнього часу пройшли безліч еволюційних етапів.

Проаналізована конкурентоспроможність деяких європейських країн за рахунок впровадження інформаційних технологій. Також у статті розглядається становлення теорії інформаційної економіки і вплив сучасних інформаційних технологій на різні сторони соціально–економічного життя. Особлива увага приділена принциповим змінам у поведінці основних економічних суб’єктів (споживачів, фірм, держави) під впливом нових технологій і на особливості здійснення  державної економічної політики в нових умовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беленов О. Н. Конкурентоспособность стран и регионов / О. Н. Беленов, А. А. Анучин. – М. : Изд-во КноРус, 2011. – 144 с.

Кузьмин Д. В. Национальная конкурентоспособность, глобальная нестабильность и макроэкономическое равновесие / Д. В. Кузьмин. – Челябинск : Восток–Запад, 2010. – 224 с.

Салихова Я. Ю. Формирование маркетинговых стратегий в условиях конкуренции / Я. Ю. Салихова, С. Г. Светуньков. – СПб. : Изд–во СПб ГУЭФ, 2007 – 143 с.

Сидоров В. И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики : монографія В. И. Сидоров, Т. В. Тарасенко, Т. Е. Шедякова. – X. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 336 с.

Совершенствование архитектуры внешнеэкономических связей и повышение международной конкурентоспособности России. – М. : МГИМО–Университет, 2010. – 300 с.

Супрун В. А. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке / Супрун В. А. – М., 2006. – 190 с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность / Р. А.Фатхутдинов. Россия и мир. 1992. – М. : Экономика, 2005. – 608 с.

Фатхутдинов Р. А. Глобальная конкурентоспособность. На стол современному руководителю / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Стандарты и качество, 2009. – 464 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Перепелица, А. (1). Інформаційні технології як чинник формування національної конкурентоспроможності країн. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 49-52. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4419