Новий банк розвитку БРІКС як ще один крок до інституціоналізації об’єднання

  • Вадим Сідоров
  • Марина Пасмор
Ключові слова: банк, БРІКС, інтеграція,

Анотація

БРІКС на цей час є реально функціонуючим об’єднанням, яке має значні перспективи у формуванні сучасних міжнародних економічних відносин. У даній статті проведено дослідження питання формування Нового банку розвитку БРІКС як перспективи не тільки для країн–членів об’єднання, а й для всієї світової спільноти. Ця трансформація є черговим кроком до інституціоналізації групи. Даними діями посилюється вплив БРІКС на формування світової фінансово–економічної архітектури. Стаття підтверджує, що БРІКС стало йде до розвитку співробітництва та побудови новітньої системи взаємодій у межах сучасних геополітичних змін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Голіков А. П. Економіко–математичне моделювання світогосподарських процесів : навч. посібник / А. П. Голіков– 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Знання. 2009. – 222 с.

Макогон Ю. В. Международные стратегии экономического развития : учеб. пособие / Ю. В. Макогон .– К. : Знання, 2007. – 461 с.

Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. /А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с.

Jim O’Neill and Anna Stupnytska. The long–term outlook for the BRICs and N–11 post crisis // Global economics paper / Jim O’Neill and Anna Stupnytska. – December 4, 2009 № 192. – Р. 1 – 27.

Офіційний сайт журналу Корреспондент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/.

Офіційний сайт журналу Lanacion [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lanacion.com.ar/.

Офіційний сайт газети theguardian [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theguardian.com/uk

Офіційний сайт газети Financial times [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ft.com

Офіційний сайт світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.worldbank.org
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сідоров, В., & Пасмор, М. (1). Новий банк розвитку БРІКС як ще один крок до інституціоналізації об’єднання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 46-48. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4418