Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного бізнесу

  • Катерина Макарчук
Ключові слова: міжнародний бізнес, суб’єкти міжнародного бізнесу, транснаціональні корпорації, транснаціональні банки,

Анотація

Досліджено поняття та сучасне функціонування діяльності транснаціональних компаній та транснаціональних банків як суб’єктів міжнародного бізнесу у нових умовах, що існують у світовому господарстві. Розглянутінайбільші ТНК та ТНБ світу. Також виокремлено особливості, які характеризують сучасні ТНК та ТНБ. Проаналізовано розвиток співпраці ТНК та ТНБ у міжнародному бізнесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Міжнародний бізнес : підручник. / В. А. Вергун, А. І. Кредісов, О. І. Ступницький та ін.; за ред. проф. Вергун. – К. : ВАДЕКС, 2014. – 810 с.

Голиков А. П. Международные экономические термины : словарь–справочник : учебное пособие. / А. П. Голиков, П. А. Черномаз. – К. : Центр учебной литературы, 2008. – 376 с.

Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини : теорія : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / А. С. Філіпенко – К :. Либідь, 2008. – 408с.

Транснаціональні корпорації : навчальний посібник / В. Рокоча, О.°Плотніков, В. Новицький та ін. – К. : Таксон, 2001. – 131 с.

Fortune global 500 2013. [Electronic resource]. – Way of access : http/ www. Foturne. com / global 500

Белошапка В. А. Транснациональные корпорации в международном бизнесе : конспект лекций. / сост. В. А. Белошапка. – К. : КГЭУ, 1994. – 45 с.

Поляков В. В. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / В. В. Поляков, Р. К. Щенина. – 5–е изд., стереотип. – М. : 2008. – 681 с.

Top 1000 World Banks 2014 // Summary of the Top 1000 World Banks. [Electronic resource]. – Way of access : http. www. TOP 1000 World Banks. com

Клюско Л. А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8 (110). – С. 257–264

Орєхова Т. В. Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобалізації : монографія / за ред. проф. Макогона. – Донецьк : Дон НУ, 2007. – 394 с.

Кокоріна В. І. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / В. І. Кокоріна // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 67–73.

Філіпенко А. С. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: монографія / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін та ін. – К. : Знання України, 2004.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Макарчук, К. (1). Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 41-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4417