Application of accepted principles and norms of international lawaimed against international crime

  • Сергій Здоровко
Keywords: transnational crimes, international crimes, crimes with an international character, criminal responsibility, international community,

Abstract

The article deals with problems of combating the internationalcrimes while globalization. The most essential issues are the prevention of the transnational crimes. The authordefines a concept of crime in the international criminal law. The author reveals key elements, which characterize transnational crimes; and determines the objects of the crimes.The article explains the identity of international crime concept and the international crimes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Репецька А. Л. Транснаціональна організована злочинність: характеристика, причини, стратегія контролю / А. Л. Репецька. – Іркутськ, 2001. – 215 с.

Овчинський В. С. ХХI століття проти мафії. Кримінальна глобалізація та Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності / В. С. Овчинський. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 148 с.
Годунов І. В. Транснаціональна організована злочинність в Росії: шляхи та форми протидії : дис. докт. юрид. Наук / І. В. Годунов. – Рязань, 2002. – 604 с.

Фейсал Кайд Алі Ахмед. Міжнародно-правові основи співробітництва держав в боротьбі з економічними злочинами міжнародного характеру : дис. канд. юрид. наук / Кайд Алі Ахмед Фейсал. – М., 2001. – 168 с.

Кофі Ананн «Ми, люди»: доповідь Генерального секретаря ООН на Саміті Тисячоліття 3 квітня 2000 р. / Ананн Кофі // Міжнародне публічне та приватне право. – 2001. – № 1. – 67 с.

Трунцевський Ю. В. Десятий Конгрес ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю / Ю. В. Трунцевський // Міжнародне публічне та приватне право. – 2001. – № 1. – 67 с.

Кібальнік А. Г. Вплив міжнародного кримінального права на російське кримінальне право : автореф. дис. докт. юрид. Наук / А. Г. Кібальнік. – М., 2003. – 427 с.

Іванов Е. А. Відмивання грошей та правове регулювання боротьби з ним / Е. А. Іванов. – М., 1999. – 176 с.

Трунцевський Ю. В. Транснаціональні злочини (міжнародний та кримінально-правовий аспект) / Ю. В. Трунцевський. – М. : АНПФСНП Р.Ф., 1999. – 70 с.

Трунцевський Ю. В. Відеопіратство. Міжнародно-правовий аспект / Ю. В. Трунцевський // Інтерпол в Росії. – 2000. – № 4. – 172 с.
Страшабов А. В. Правові, організаційні та тактичні аспекти боротьби з транснаціональною злочинністю / А. В. Страшабов // Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією. – Л., 1978. – 163 с.

Сучасний словник іноземних слів. – М., 1992. – 616 с.
Ожегов С. І. Толковий словар російської мови. / С. І. Ожегов, М. Ю. Шведов. – М., 1994. – 341 с.

Фейсал Кайд Алі Ахмед. Міжнародно-правові основи співпраці держав в боротьбі з економічними злочинами міжнародного характеру / Кайд Алі Ахмед Фейсал. – М., 2001. – 168 с.

Римський Статут Міжнародного кримінального суду (м. Рим,15 червня – 17 липня 1998 р.) // М. І. Костенко. Міжнародне кримінальне право: сучасні теоретичні проблеми. – М. : Юрлітінформ, 2004. – 448 с.

Діюче міжнародне право: зб. документів / уклад. Ю. М. Колосов, Е. С. Крівчікова, Т. 1. – М., 1996. – 768 с.

Панов В. П. Міжнародне кримінальне право / В. П. Панов. – М. : НОРМА-ІНФРА-М, 1997. – 320 с.

Черіф М. Бассіоуні. Злочини проти людяності / М. Черіф Бассіоуні // Військові злочини. Це треба знати всім. – М. : Текст, 2001. – 415 с.
Римський Статут Міжнародного кримінального суду 1998 р. – М. : Юрлітінформ, 2004. – 448 с.

Ляхов Е. Г. Тероризм: національний, регіональний та міжнародний контроль / Е. Г. Ляхов, А. В. Попов. – Ростов-на-Дону. : РЮІ МВС Росії, 1999. – 435 с.

Степаненко В. І. Вплив міжнародних договорів на зміст та сферу дії радянського кримінального права : автореф. канд. юрид. наук / В. І. Степаненко. – Свердловськ : Юридичний ін-т. ім. Р. А. Руденко, 1982. – 242 с.

Трунцевський Ю. В. Десятий Конгрес ООН у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю / Ю. В. Трунцевський // Міжнародне публічне та приватне право, 2001. – № 1. – 67 с.

Іванов Н. А. Транснаціональні злочини, скоєні з використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій (класифікація, теорія та практика розслідування): спеціалізований учбовий курс / за ред. докт. юрид. наук Н. А. Лопашенко. – Саратов : Саратовський центр дослідження проблем організованої злочинності та корупції, 2007. – 286 с.
Cited
How to Cite
Здоровко, С. (1). Application of accepted principles and norms of international lawaimed against international crime. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (3 (1144, 1), 15-20. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4370