Перспективи організації Зелених шляхів в Україні як пріоритетний напрямок розвитку ринку внутрішнього туризму

  • Гапоненко Ганна Ігорівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8998-4795
  • Василенко Анастасія Володимирівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1737-5119
  • Шамара Ірина Миколаївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2431-9185
Ключові слова: Зелені шляхи, екостежки, сільський зелений туризм, внутрішній туризм, євроінтеграція, «Зеленими стежками Харківщини»

Анотація

Розвиток туристичної діяльності в регіоні є частиною соціально-економічного комплексу, та безпосередньо впливає на такі сектори, як промисловість, торгівля транспорт, сільське господарство та виробництво товарів народного споживання і є одним із перспективних напрямків в формуванні ВВП економіки. В 2020 р. через пандемію COVID-19 сільський зелений туризм перетворився на окремий суттєвий сектор туристичного ринку в розвинених країнах світу. Більшість українських регіонів, спираючись на унікальну природу, багату культурно-матеріальну спадщину та традиції сільського населення також успішно реалізують проекти в галузі сільського зеленого туризму. Однак в цілому, його частка в загальному обсязі туристичних послуг в Україні залишається порівняно низькою. Предметом статті є особливості розвитку сільського зеленого туризму в нашій країні, в тому числі організація Зелених шляхів. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо перспектив організації Зелених шляхів в Україні як пріоритетного напрямку розвитку ринку внутрішнього туризму, зокрема Харківської області. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання: виявлено особливості становлення та розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Харківській області; розроблено Зелений маршрут для підтримки та популяризації сільського зеленого туризму у Харківській області. Методика дослідження. Для виконання поставлених завдань дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу й синтезу при дослідженні ролі та місця внутрішнього туризму в розвитку регіонів; логічний, діалектичний, метод узагальнення, комплексного і системного підходів – для вдосконалення понятійного апарату дослідження; статистичного аналізу, порівняння та узагальнення – при дослідженні особливостей організаційно-економічного механізму розвитку сільського зеленого туризму. В результаті дослідження виявлено пріоритетні напрями для розвитку туризму, які потрібно реалізовувати в першу чергу в Україні та в Харківській області зокрема. Для цього авторами обрано напрямок поєднання активного туризму з пізнавальною складовою. Реалізація туристичного потенціалу Харківської області включає створення Зеленого маршруту з велоспорядженням. Висновки. Організація Зеленого маршруту дозволить: оптимізувати та підтримати якість навколишнього середовища і створити нові можливості для рекреації; забезпечити зв'язки між районними та заміськими зеленими просторами; створити можливості для активної рекреації, забезпечити альтернативні транспортні маршрути. Подальша розробка цього та інших Зелених маршрутів в Україні дасть змогу створити позитивний імідж та підвищити атрактивність території, сформувати регіональний туристичний продукт, збільшити потоки туристів та забезпечити поповнення бюджету.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

В Україні створили туристичний веломаршрут «Вишиваний шлях». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/1975689-v-ukraini-stvorili-turisticnij-velomarsrut-visivanij-slah.html (дата звернення 03.02.2021)

Гапоненко Г. І. Використання потенціалу сільських територій Харківської області в контексті розвитку сільського зеленого туризму. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 158-163.

«Зеленые пути» для туристических маршрутов. URL: https://zn.ua/business/zelenye-puti-dlya-turisticheskih-marshrutov-_.html (дата звернення 03.02.2021)

Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Перспективи впровадження «Зелених маршрутів» на Волині: матеріали ІІ міжнар. наук.-прак. конф. з нагоди 80-річчя Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк, 28 жовтня) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. Луцьк : ПП Іванюк, 2020. 234 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31247 (дата звернення 03.02.2021)

Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями. Підручник. Вінниця, 2017. 322 с. URL: http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf (дата звернення 03.02.2021)

Офіційний сайт Greenways Ukraine – «Зелені шляхи України». URL: http://www.greenways.com.ua/history-gw/ (дата звернення 03.02.2021)

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 03.02.2021)

Офіційний сайт Зеленого шляху «Долина двох рік». URL: http://rivervalley.org.ua (дата звернення 03.02.2021)

Офіційна сторінка Зеленого шляху «Медове коло». URL: https://www.facebook.com/groups/medovekolo/ (дата звернення 03.02.2021)

Офіційний сайт Харківської обласної ради. URL: http://oblrada.kharkov.ua/ua/programa-rozvitku-kulturi-i-turizmu-kharkivskoji-oblasti-na-2014-2018-roki/14496-normativni-dokumenti (дата звернення 03.02.2021)

Туризм на Харківщині. Природно-рекреаційні ресурси та історико-культурний потенціал регіону : бібліогр. путівник : Ч. 2. Харків : ХОУНБ, 2015. 302 с. URL: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000208.pdf (дата звернення 03.02.2021)

Харківщина показала на UITM-2019 топові туристичні маршрути. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2793092-harkivsina-pokazala-na-uitm2019-topovi-turisticni-marsruti.html (дата звернення 03.02.2021)

Kornieiev M., Horb K., Kurzova M. Development of the Ukrainian tourism industry in the context of integration to the EU. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 19. С. 21-26. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1599749558839.pdf (дата звернення 03.02.2021)

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Гапоненко Ганна Ігорівна, Василенко Анастасія Володимирівна, & Шамара Ірина Миколаївна. (2021). Перспективи організації Зелених шляхів в Україні як пріоритетний напрямок розвитку ринку внутрішнього туризму. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 174-185. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-18