Інтеграція сталого розвитку та розвитку бізнесу як домінантна основа моделі циркулярної економіки: теоретичний аспект

  • Шкуренко Ольга Володимирівна Державний університет інфраструктури та технологій http://orcid.org/0000-0002-0460-4800
Ключові слова: циркулярна економіка, управління, логістичне забезпечення, розвиток, інноваційне співробітництво

Анотація

Глобалізація та технічний прогрес вимагають підвищення ефективності ланцюгів постачань, при цьому все більшого значення набувають економічні, соціальні та екологічні чинники, які стають все більш значимими. Вирішити проблеми, зокрема екологічного характеру, що виникли у період промислової революції, та при існуючій моделі розвитку економіки можливо завдяки застосуванню принципів та підходів логістики рециклінгу. Усвідомлюючи масштаби негативних наслідків існуючої моделі економічного розвитку, необхідним є перехід до нової сучасної екологоорієнтованої моделі зеленої, циркулярної економіки. У статті досліджено сутність концепції циркулярної економіки як важливої умови для розвитку інноваційного співробітництва, що забезпечить підвищення рівня конкурентоспроможності на національному рівні. Розглянуто еволюцію, цілі та особливості циркулярної економіки як сучасного оптимального напряму розвитку. Виокремлено основні підходи до розуміння суті циркулярної економіки – потоковий та системний і запропоновано додати синергетичний, який передбачає врахування міждисциплінарності та інтеграцію через різні галузі виробництва. Доведено, що результатом впровадження циркулярної економіки є забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок енерго- та ресурсозбереження, скорочення викидів вуглецю, створення нових робочих місць, модернізації структури економіки, зміни бізнес-моделей. Обґрунтовано необхідність управління логістичним забезпеченням до розвитку інноваційного співробітництва. Сталий розвиток національної економіки вимагає руйнівних змін і радикальних інновацій, а здатність забезпечити це у зв’язку з адаптацією до умов циркулярної економіки стає актуальною для інноваційного співробітництва. Необхідна інтеграція сталого розвитку та розвитку бізнесу, яку пропонує модель циркулярної економіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Nguyen H., Stuchtey M., Zils M. Remaking the industrial economy. McKinsey Quaterly, February 2014. URL: https://www.mckinsey.com/business–functions/sustainability and resource productivity/our-insights/remaking the industrial economy/.

Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Ветрова М.А. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития. Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. Т. 33. Вып. 2. С. 244–268. DOI: 10.21638/11701/spbu05.2017.203.

Williams P.T. Waste Treatment and Disposal. Chichester, John Wiley & Sons, 2005. 383 p.

Cameron A., Clouth S. A guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications. [pdf] UN Division for Sustainable Development. 2012. 64 р. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf.

Pearce D., Markandya A., Barbier B. Blueprint for a green economy. London: Earthscan. 1989. 192 p.

Зварич І.Я. Глобальна циркулярна економіка: «економіка ковбоїв» vs «економіка космічного корабля»: монографія. Тернопіль. ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2019. 337 с.

Лойко В.В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні. IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 24-27.

Лойко В. В., Маляр С. А. Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7307. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.11.

Валько Д.В. Циркулярная экономика: теоретическая модель и эффекты реализации. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14. Вып. 8. С. 1415–1429.

Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України: монографія / Д.Ю. Череватський, М.О. Солдак, О.В. Лях, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. О.І. Амоші / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 196 с.

Міщенко В.С., Виговська Г.П. Організаційно економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення: монографія. К.: Наукова думка, 2009. 294 с.

Towards a Circular Economy: a Zero Waste Programme for Europe. Brussels. EU Commission. 2014.

Murray A., Skene K. and Haynes K. The circular economy: an interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context J. Bus. Ethics. 2015, 10.1007/s10551-015-2693-2.

Bocken N. M. P., Short S. W., P. Rana, S. Evans. A literature and practice review to develop sustainable business modelarchetypes J. Clean. Prod., 65. 2014. pp. 42-56, 10.1016/j.jclepro.2013.11.039.

Lewandowski M. Designing the business models for circular economy — towards the conceptual framework Sustain, 8 (2016), pp. 1-28, 10.3390/su8010043.

Sihvonen S. and Ritola T. Conceptualizing ReX for aggregating end-of-life strategies in product development. Procedia CIRP, 29. 2015. pp. 639-644, 10.1016/j.procir.2015.01.026.

Schenkel M., Marjolein C.J.Caniëls, Harold Krikke, Erwin van der Laan. Understanding value creation in closed loop supply chains – Past findings and future directions. Manuf. Syst. 2015. 10.1016/j.jmsy.2015.04.009.

Geissdoerfer M., Savaget P. Bocken N. M. P., Hultink E.J. The Circular Economy – a new sustainability paradigm? Clean. Prod., 143. 2017, pp. 757-768, 10.1016/j.jclepro.2016.12.048.

Kirchherr J., Reike D. and Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions. Resour. Conserv. Recycl, 127. 2017 pp. 221-232, 10.1016/j.resconrec.2017.09.005.

Korhonen J., Honkasalo A., Seppälä J. Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecological Economics. 2018. No. 143. P. 37–46. DOI: 10.1016/j.ecolecon.

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation & Recycling. 2017. No. 127. P. 221–232. DOI: 10.1016/j.resconrec.

Stegel P., Kozjek N. R., Brumen B.A.& Strojan P. Bioelectrical impedance phase angle as indicator and predictor of cachexia in head and neck cancer patients treated with (chemo)radiotherapy. European Journal of Clinical Nutrition. volume 70, 2016. Pages 602–606.

Gregson N., Crang M., Fuller S. & Holmes H. Interrogating the circular economy: the moral economy of resource recovery in the EU, Economy and Society, 44:2, 2015. P.218-243, DOI: 10.1080/03085147.2015.1013353.

Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M. How Circular is the Global Economy?: An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005. Journal of Industrial Ecology. 19, 2015. p. 765–777. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12244.

Global Environmental Perspective 5 URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=546&menu=35.

Ma S. Z.Z. Wen J., Chen Z.Z., Wen. Mode of circular economy in China's iron and steel industry: a case study in Wu’an city J. Clean. Prod., 64. 2014, pp. 505-512, 10.1016/j.jclepro.2013.10.008.

Park J., Sarkis J., Wu Z. Creating integrated business and environmental value within the context of China's circular economy and ecological modernization J. Clean. Prod., 18. 2010. pp. 1492-1499, 10.1016/j.jclepro.2010.06.001.

Xue B, Chen X.P., Geng Y., Guo X.J., Lu C.Y.C.P., Zhang Z.L., Lu C.Y.C.P. Survey of officials' awareness on circular economy development in China: based on municipal and county level Resour. Conserv. Recycl, 54. 2010. pp. 1296-1302.

Yang S., Feng N. Case study of industrial symbiosis: nanning sugar Co., ltd. in China Resour. Conserv. Recycl, 52. 2008., pp. 813-820.

Geng Y. and Doberstein B. Developing the circular economy in China: Challenges and opportunities for achieving ‘leapfrog development’. International Journal of Sustainable Development & World Ecology 15. 2008. 231–239 DOI 10.3843/SusDev.15.3:6.

Peters G.P., Weber C.L., Guan D., Hubacek K. China's growing CO(2) emissions - a race between increasing consumption and efficiency gains Environ. Sci. Technol., 41. 2007. pp. 5939-5944.

THE CIRCULAR ECONOMY IN DETAIL. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail.

Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Дослідження стосовно Чеської Республіки та Польщі. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf.

Дейнеко Л. В., Ципліцька О.О. Циркулярна економіка як напрям промислової модернізації: європейський досвід. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2018. № 5 (39). С. 30-40. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/Nо5/30.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.2568944.

Our Common Future, Annexe 2: The Commission and its Work. URL: http://www.un-documents.net/ocf-a2.htm.

UNEP Launches Green Economy Initiative. URL: https://sdg.iisd.org/news/unep-launches-green-economy-initiative/.

UN Environment. URL: https://www.greeneconomycoalition.org/members/un-environment-programme-gei.

Geng Y., Zhu, Q.; Doberstein, B.; Fujita, T. Implementing China’s circular economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian, China. Waste Management. 29, 2009. P.996-1002.

Yuan Z., Bi J., Moriguichi Y. The circular economy: A new development strategy in China. Journal of Industrial Ecology.10. 2006. P. 4-8.

Zink T.; Geyer R. Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology, 21. 2017. P. 593-602.

Bastien R., Bohr T., Moulia B. and Douady S. Unifying model of shoot gravitropism reveals proprioception as a central feature of posture control in plants. PNAS January 8, 2013 110 (2) 755-760; https://doi.org/10.1073/pnas.1214301109.

Hislop H., Hill J. Reinventing the Wheel: A Circular Economy for Resource Security. Green Alliance, 2011. 52 p.

Ingebrigtsen S., & Jakobsen O. Circulation Economics: Theory and practice. Oxford University Press. Frontiers of Business Ethics Vol. 3. 2007. 349 p.

Ковтун Т.А. Впровадження принципів циркулярної економіки для досягнення цілей сталого розвитку. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2020. № 3 (72). С. 22-42. DOI 10.31375/2226-1915-2020-3-22-42.

Азаренков Г.Ф., Дзьобко І.П. Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1. С. 3–9.

Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: монографія. К., 2011. 378 с.

Ареф’єва О.В., Кравчук Н.М., Івашута М.Ю. Логістичне управління основними засобами на транспортних підприємствах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: наук.-вироб. журн. 2018. № 5 (104). С. 55-61.

Біловодська О.А., Кириченко Т.В. Оптимізація торгової площі підприємства на основі логістичного підходу як засіб раціоналізації ресурсного забезпечення. Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. 2015. № 2. С. 40-47.

Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера. Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці», липень 2014. №9(15). С.23-26.

Мішенін Є.В. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Мішеніна. Суми, 2013. 248 с.

Прохорова В.В. Формування логістично-промислових систем як фактор підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Науково-практичний журнал. Проблеми системного підходу в економіці. №4, 2013. С.167-171.

Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок; пер. с англ.; 2-е изд. М., 2005. 640 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок; пер. с англ. М., 2003. 503 с.

Харрісон А. Управління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій; пер. з англ. Дніпропетровськ, 2007. 368 с.

Gontareva, I., Maryna, B., Babenko, V., Perevozova, I., Mokhnenko, A. Identification of efficiency factors for control over information and communication provision of sustainable development in higher education institutions. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2019. Vol. 15, рр. 593-604. https://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2019/b245115-062.pdf

Kravchenko, M., Solntsev, S., Babenko, V., Zhygalkevych, Z. Applying sustainable innovations for the development of Ukrainian machine-building enterprises. International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2020. Vol. 19. Iss. 3, pp. 279-296. https://doi.org/10.1386/tmsd_00027_1

Stahel, W. The circular economy. Nature 531, 435–438 (2016). https://doi.org/10.1038/531435a.

Heshmati A. A Review of the Circular Economy and its Implementation. Discussion Paper No. 9611. 2015. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/130297/1/dp9611.pdf.

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Шкуренко Ольга Володимирівна. (2021). Інтеграція сталого розвитку та розвитку бізнесу як домінантна основа моделі циркулярної економіки: теоретичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 152-165. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-16