Перспективи цифровізації економіки України: можливості та загрози

  • Довгаль Олена Андріївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3219-9731
  • Довгаль Георгій Володимирович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0644-1793
  • Іщенко Марія Олександрівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: промисловість 4.0, цифрова економіка, глобальний цифровий простір, цифрові технології, штучний інтелект, кібербезпека

Анотація

Сьогодні в одних країнах відбувається більше, а в інших ‒ менш ефективна цифрова трансформація в напрямку впровадження та використання сучасних цифрових технологій у галузі матеріального та нематеріального виробництва. ЇЇ метою є підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств, а також національної економіки в цілому. Предметом дослідження статті є процес створення та розвитку цифрової економіки. Саме він у майбутньому повинен вивести матеріальне виробництво на новий рівень та забезпечити вирішення проблем міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та національної безпеки України. Метою статті є дослідження перспективи інноваційного розвитку України в контексті цифровізації економіки, а також пов´язані з цим можливості та загрози для української економіки. Застосовуються загальнонаукові методи, такі як системний аналіз, синтез та абстрактно-логічний аналіз для дослідження сутності цифрової економіки, що створює умови для ефективного виробництва матеріальних благ, зумовлює прогрес у всіх сферах національної економіки. Отримані наступні результати: у сучасному розумінні цифрова економіка ‒ це інфраструктура господарської діяльності, заснована на інформаційних та комп’ютерних цифрових технологіях, кіберфізичних системах, штучному інтелекті. Це процес диктує власні правила подальшого розвитку матеріального виробництва, управління та регулювання, системи суспільних відносин, правової системи та суспільства в цілому. Висновки: серед основних завдань національної програми створення цифрової економіки в рамках світового цифрового простору, що формується, слід виділити цифровізацію галузей матеріального виробництва, сфери послуг та загалом усього соціально-економічного та суспільного життя суспільства, а також забезпечення ефективної участі країни в усіх процесах формування глобальної екосистеми цифрової економіки та глобального цифрового простору. Саме сьогодні Україна має унікальну можливість зробити «цифровий стрибок» у головних сферах економіки. Розвиток цифрової інфраструктури гарантуватиме нові робочі місця, що сприятиме зниженню безробіття. Саме своєчасний перехід і масова діджіталізація допоможуть Україні інтегруватися в загальносвітовий тренд.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Рейтинг инновационных экономик – 2019: Южная Корея лидирует шесть лет. URL: https://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik-2019/.

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Dovgal O., Dovgal G. Industry 4.0: new opportunities and new challenges. Theory, science and practice. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference.Tokyo, Japan 2020. Рp. 13-16. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.III. URL: https://isg-konf.com/uk/theory-science-and-practice-ua/

Kasianova N., Kendiukhov O., Kochubei O., Oliinyk Y., Sokhatska O., Zhukova Yu., Digital Transformation as an Attractor of Ukraine's Economic Development, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 11(7), 2020, pp. 340-349. DOI: 10.34218/IJARET.11.7.2020.034. URL: http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=7.

Zarubei V., Kuybida V., Kozhyna A., Vdovichena L., Varenia N., Modeling and Technology of Public Administration of Socio-Economic Security for Digitalization, International Journal of Management (IJM), 11 (3), 2020, pp. 143–154. DOI: 10.34218/IJM.11.3.2020.016. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3.

Heeks R. Digital Economy Policy Strategy Brief. Centre for Development Informatics Global Development Institute, SEED University of Manchester, Arthur Lewis Building, Manchester, 2018, M13 9PL, UK. DOI: 10.13140/RG.2.2.11124.09602.

Niebel T. ICT and Economic Growth: Comparing Developing, Emerging and Developed Countries. World Development, Volume 104, April 2018, Pages 197-211. URL: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.024.

Zhou Z., Xie S., Chen D. Fundamentals of Digital Manufacturing Science. London: Springer-Verlag London Limited. 2017. DOI 10.1007/978-0-85729-564-4.

Dovgal O., Makhova L. Development of the theory of innovations in the context of the new industrial revolution. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. № 11. C .62-68. DOI: 10.26565/2310H9513H2020H11H07.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond. Foreign Affairs, 12 Dec 2015. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.

Statistics. Official site of the International union of telecommunication (MSE, English International Telecommunication Union, ITU). URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

Розвиток електронних послуг. Урядовий портал: веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/rozvitok-elektronnih-poslug.

Цифрова економіка України: час діяти настав. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/.

Exploring Universal Basic Income : A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices, The World Bank. February 4, 2020. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/exploring-universal-basic-income-a-guide-to-navigating-concepts-evidence-and-practices.

Measuring the Digital Economy. The 5th IMF Statistical Forum Session II: Framing the Conceptual Issue Discussion by Vitor Gaspar, Director, Fiscal Affairs Department, IMF. International Monetary Fund, 16 Nov 2017. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/16/sp111617-measuring-the-digital-economy.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». Урядовий портал: веб-сайт. 17.01.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi.

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Довгаль Олена Андріївна, Довгаль Георгій Володимирович, & Іщенко Марія Олександрівна. (2021). Перспективи цифровізації економіки України: можливості та загрози. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 78-88. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-08