Перспективи цифровізації економіки України: можливості та загрози

  • Довгаль Олена Андріївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3219-9731
  • Довгаль Георгій Володимирович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0644-1793
  • Іщенко Марія Олександрівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: промисловість 4.0, цифрова економіка, глобальний цифровий простір, цифрові технології, штучний інтелект, кібербезпека

Анотація

Сьогодні в одних країнах відбувається більше, а в інших ‒ менш ефективна цифрова трансформація в напрямку впровадження та використання сучасних цифрових технологій у галузі матеріального та нематеріального виробництва. ЇЇ метою є підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств, а також національної економіки в цілому. Предметом дослідження статті є процес створення та розвитку цифрової економіки. Саме він у майбутньому повинен вивести матеріальне виробництво на новий рівень та забезпечити вирішення проблем міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та національної безпеки України. Метою статті є дослідження перспективи інноваційного розвитку України в контексті цифровізації економіки, а також пов´язані з цим можливості та загрози для української економіки. Застосовуються загальнонаукові методи, такі як системний аналіз, синтез та абстрактно-логічний аналіз для дослідження сутності цифрової економіки, що створює умови для ефективного виробництва матеріальних благ, зумовлює прогрес у всіх сферах національної економіки. Отримані наступні результати: у сучасному розумінні цифрова економіка ‒ це інфраструктура господарської діяльності, заснована на інформаційних та комп’ютерних цифрових технологіях, кіберфізичних системах, штучному інтелекті. Це процес диктує власні правила подальшого розвитку матеріального виробництва, управління та регулювання, системи суспільних відносин, правової системи та суспільства в цілому. Висновки: серед основних завдань національної програми створення цифрової економіки в рамках світового цифрового простору, що формується, слід виділити цифровізацію галузей матеріального виробництва, сфери послуг та загалом усього соціально-економічного та суспільного життя суспільства, а також забезпечення ефективної участі країни в усіх процесах формування глобальної екосистеми цифрової економіки та глобального цифрового простору. Саме сьогодні Україна має унікальну можливість зробити «цифровий стрибок» у головних сферах економіки. Розвиток цифрової інфраструктури гарантуватиме нові робочі місця, що сприятиме зниженню безробіття. Саме своєчасний перехід і масова діджіталізація допоможуть Україні інтегруватися в загальносвітовий тренд.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Довгаль Олена Андріївна, Довгаль Георгій Володимирович, & Іщенко Марія Олександрівна. (2021). Перспективи цифровізації економіки України: можливості та загрози. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 78-88. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-08