Розробка стратегії розвитку машинобудівних підприємств Харківщини

  • Yuriy Kostin Харківський національний університет радіоелектроніки https://orcid.org/0000-0002-1823-5110
  • Tetiana Tkachova Харківський національний університет радіоелектроніки https://orcid.org/0000-0003-4345-0266
Ключові слова: машинобудівні підприємства, стратегія розвитку, господарська самостійність, корпоративне управління, суб’єкт господарювання

Анотація

В статті визначено, що на машинобудівні підприємства Харківщини, у яких за останні роки відбулися структурні зрушення, вплинув розвиток інформаційних технологій на підприємствах, різко змінивши умови діяльності підприємств. Це змушує підприємства шукати ефективні стратегії розвитку, спрямовані не тільки на реалізацію їх суспільних функцій, а й на підвищення ступеню їх незалежності та господарської самостійності. Незважаючи на значні наукові надбання теорії стратегії та моделювання управлінських процесів, слід зазначити, що окремі їх важливі аспекти залишаються недостатньо розробленими. Так, більшість теорій стратегії виходить за її розуміння як засобу підтримки конкурентних переваг, залишаючи невизначеним питання щодо діяльності підприємства-монополіста. Відповідно відсутня цілісна наукова концепція стратегії розвитку машинобудівних підприємств. Харківська область – один із лідерів вітчизняного машинобудування, на підприємства Харківщини припадає 11,5% обсягу реалізованої продукції машинобудування України, що вивело регіон за цим показником на 2 позицію серед регіонів (після Запорізької області). За січень-листопад 2020 року машинобудівними підприємствами реалізовано продукції на 17,4 млрд. грн, що становить 11,2% обсягів реалізації промисловості. З огляду на це, державним машинобудівним підприємствам доведеться вибудовувати власну стратегію управління з урахуванням сучасних вимог суспільно-економічного розвитку. Вважається, що саме недостатньо розвинена система корпоративного управління є однією з головних причин низької ефективності діяльності державних суб’єктів господарювання. Вади у корпоративному управлінні призводять до: - викривлення інформації, обумовленого низьким рівнем прозорості діяльності суб’єктів господарювання; - виникнення конфлікту інтересів керівництва та суб’єктів управління об’єктами державної власності, зумовленого непрозорим процесом призначення керівництва та неефективною системою оплати праці; - відсутності таких структур корпоративного управління, як наглядові ради та незалежні директори, які мають здійснювати ефективний нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання; - суперечливості цілей, встановлених для суб’єктів господарювання, та відсутності чіткого розмежування комерційних та некомерційних (соціально-політичних) функцій суб’єктів господарювання. Повною мірою це стосується і державних машинобудівних підприємств. Адже у сучасних умовах ці підприємства функціонують як підрозділи уряду. В умовах трансформації вітчизняного ринку машинобудівних підприємств стає важливим використання ресурсів які об'єднують програмне забезпечення закордонних виробників з вітчизняними. Тому формування стратегії розвитку підприємства невід'ємно пов’язано із моделюванням поведінки тих чи інших моделей із заданими параметрами для подальшої ефективної роботи системи в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Amosha, OI To the problems of institutional support of innovative development of the coal industry [Electronic resource] / OI Amosha, Yu. Z. Drachuk, AI Kabanov // Ekonomika promyslovosti. 2015 № 2. Pp. 76-87. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2015_2_7.

Antonov, V. Theoretical problems of corporate governance [Text] / V. Antonov, M. Samosudov // Problems of theory and practice. 2008. №5. P. 59.

Balan, OS Acceptance of investment decisions in investment management [Text]: monograph / OS Balan, SV Filippova. Donetsk: Knowledge Publishing House, 2013. 371 p.

Geets, V. Liberal-democratic principles: a course for modernization of Ukraine / V. Geets // Economy of Ukraine. 2010. № 3. P. 4–20.

Dovhan, LE Institutional environment of Ukrainian models of corporate governance [Text] / LE Dovgan, VG Gerasymchuk, IP Malik // Scientific works of DonNTU. Series: economic. 2006. Vip. 103-2. P. 214-221.

Kostin, Yu. D. Management decisions in power generation [Text] / Yu. D. Kostin, K. V. Ushchapovsky // Modern problems of management: economics, education, health and pharmacy: II International Scientific Conference: 23-27.10.2014: materials / The Academy of Management and Administration in Opole. Opole: Publishing House WSZiA, 2014. P. 42-44.

Krykavsky, EV Ekonomika i finansy pidpryiemstv [Text]: navch. way. / EV Krykavsky, ZS Lyulchak; Nat. Lviv Polytechnic University. Lviv: Lviv Publishing House. Polytechnic, 2013. 694 p.

Andrews, K. R. The Concept of Corporate Strategy [Text] / Andrews. Dow Jones-Irwin, 1971. 245 р.

Baumol, W. J. Optimal Departures from Marginal Cost Pricing [Text] / William J. Baumol, David F. Bradford // American Economic Review. 1970. № 3. Р. 265-283.

Chaffee, E. Three Models of Strategy [Text] / E. Chaffee // Academy of Management Review. 1985. Vol. 10. №1. Р. 89-98.

Chandler, A. D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise [Text] / A. D. Chandler (Jr). Beard Books, 2003. 463 p.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Kostin, Y., & Tkachova, T. (2020). Розробка стратегії розвитку машинобудівних підприємств Харківщини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 149-154. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-15