Збалансована система показників оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств

Ключові слова: адаптація, потенціал, оцінювання, адаптивній потенціал, інновінг, збалансована система показників, ефективність, промислові підприємства

Анотація

В статті визначено, що сучасні умови господарювання свідчать про те, що вітчизняні промислові підприємства функціонують в реаліях динамізму та вимагають бути гнучкими в порівнянні з внутрішніми та зовнішніми конкурентами. Ефективна діяльність і фундаментальні позиції промислових підприємств визначають необхідність постійного вдосконалення існуючих пропозицій з виробництва нових товарів і надання послуг, а також постійного моніторингу, аналізу та реагування на зміну умов і параметрів ведення бізнесу. Більшість вітчизняних промислових підприємств потребує вирішення проблем, які пов’язані з недостатньою ефективністю існуючої системи управління та вимагають застосування адаптивно-орієнтованих механізмів на засадах інновінгу. Вирішення цих проблем полягає у продукуванні науково-практичних підходів до ефективного управління промисловими підприємствами, що передбачає розгляд адаптивно-орієнтованої систем управління як цілісної сукупності елементів при певній кількості факторів, що впливають на їх розвиток. Формування системи оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств в умовах інноваційного характеру економіки є дуже актуальною. Для цього необхідно займатися різновекторними аспектами адаптації потенційних можливостей промислових підприємств, починаючи від теоретичного обґрунтування до практичного вирішення у відповідності до сучасних реалій. В статті визначено, що ефективність формується за двома напрямами, що включають процес адаптації та стан потенціалу. Виокремлено показники, які впливають на визначення результативності управлінського процесу за рахунок досягнення цілей та завдань, а також використання планування, прогнозування, організації, контролю та мотивації. На основі проведеного аналізу описових характеристик показників, які формують систему адаптаційних напрямів для промислових підприємств відповідно до нових умов господарювання та описових видів  їх потенціалу, сформовано систему оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akoff R. (1985) Planyrovanye budushcheho korporatsyy. Per. s anhl. / R. Akoff. M. : Prohress, 1985 . 328 s. (in Russia)

Andrushkiv B.M., Kuzmin O.Ie. (1995) Osnovy menedzhmentu. Lviv: Svit, 1995. 296 s. [in Ukrainian]

Bilyk R.S. (2016) Modeli innovatsiinoho rozvytku natsionalnykh ekonomik v umovakh hlobalnoi konkurentsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika. Vypusk 2 (48). 2016. S.16–23. (in Ukrainian)

Yehorov I.Iu. (2016) Systema kompleksnykh indykatoriv otsinky naukovo-tekhnichnoi ta innovatsiinoi diialnosti v konteksti protsesiv yevrointehratsii. Nauka ta innovatsii. 2016. № 4. S. 21–23. (in Ukrainian)

Meskon, M. Albert M., Khedoury F. (2014) Osnovi menedzhmenta M.: Vyliams, 2014. 672 c. (in Russia)

Porter Maikl E. (1997) Stratehiia konkurentsii : per. z anhl. K. : Osnovy, 1997. 390 s. (in Russia)

Ponomarenko V.S., Minukhin S.V., Znakhur S.V. (2013) Teoriia ta praktyka modeliuvannia biznes-protsesiv: monohrafiia Kh. : Vyd. KhNEU, 2013. 244 s. (in Ukrainian)

Prokhorova V. V., Chobitok V.I. (2013) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia i otsinka: Navchalnyi posibnyk. Kh.: NTMT 2013. 212 s. (in Ukrainian)

Prokhorova V. V. Protsenko V. M., Chobitok V. I. (2015) Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino-spriamovanoho investuvannia: monohrafiia. Kharkiv: Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, 2015. 291 s. (in Ukrainian)

Chukhrai N. I. (2002) Formuvannia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva: marketynhove i lohistychne zabezpechennia. : monohr. L.: Vyd-vo NU «LP», 2002. 315 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Yukhman, Y. (2020). Збалансована система показників оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 233-239. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-23