Національна інноваційна система: сучасні тренди та виклики для України

  • Svіtlana Tiutiunnykova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3680-9023
  • Olena Fridman Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7437-6372
Ключові слова: національна інноваційна система, інновації, інтелектуальні ресурси, цифровізація, державно-приватне партнерство

Анотація

Предметом дослідження в статті є Національна інноваційна система (НІС). Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану НІС підприємництва та сутності державно-приватного партнерства з інновацій. Завдання: розкрити сутність та структуру інноваційних систем, обґрунтувати особливості їх розвитку в умовах четвертої промислової революції, охарактеризувати сучасний стан НІС, систематизовано обмеження її ефективного функціонування. Отримано такі результати: розроблено пропозиції щодо удосконалення НІС із врахуванням викликів четвертої промислової революції. Висновки: у статті виявлено, що Україна має хороші результати інноваційності за показниками, що характеризують освітній потенціал, людський капітал і дослідження. При цьому гальмування інноваційного розвитку відбувається через несприятливе інституційне середовище, екологічну несталість, операційну нестабільність, неефективність уряду, проблеми із верховенством права, невизначеністю статусу неплатоспроможності та гарантування інвестиції. Подолання перешкод формування Національної системи інноваційного підприємництва є важливою умовою розвитку національної економіки, що диктує необхідність удосконалення інноваційної політики держави. Активна залученість держави до розбудови НІС дозволить подолати наступні перепони: недостатнє використання можливостей щодо участі у міжнародних програмах; невідповідність між положеннями Цивільного кодексу України, які регулюють відносини інтелектуальної власності та спеціальними актами з цього питання, обмежена ефективність інноваційної інфраструктури, недостатній розвиток венчурного фінансування в Україні та проблеми правового захисту власності іноземних інвесторів. Покращенню ситуації сприятиме налагодження державно-приватного партнерства, яке стосовно інноваційної сфери є організаційною формою співробітництва держави та бізнесу зі здійснення інноваційних проєктів у певних сферах національної економіки на договірних засадах. Таким чином доведено актуальність державно-приватного партнерства з інновацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Za danymy OON, SDG no. 9, Available at: https://unstats.un.org (Accessed 02.09.2020).

Dynkin A. A. (2013) Innovacionnye perspektivy SShA, ES, Japonii (tehnologicheskie prioritety i metodologija formirovanija) [Innovative perspectives of the USA, EU, Japan (technological priorities and formation methodology)] Moskva: IMJeMO RAN (in Russian)

Bazylevych V. D. (2008) Intelektualjna vlasnistj: pidruchnyk [Intellectual property: a textbook] Kyiv: Znannia (in Ukrainian)

Bernazjuk O. Rolj ta misce cyfrovykh tekhnologhij u sferi publichnogho upravlinnja [The role and place of digital technologies in the field of public administration] Entrepreneurship, economy and law, no 10. Available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf (Accessed 07.09.2020).

Gudkova T. V. (2019) Tsifrovye tekhnologii firmy, klyuchevogo zvena amerikanskoy ekonomiki. [A digital technology firm, a key link in the American economy] USA & Canada: Economics, Politics, Culture no. 589(1) pp. 63–75. Available at: https://usacanada.jes.su/issue.2019.1.1/ (Accessed 21.08.2020).

Pavlenko I. A. (2007) Innovacijne pidpryjemnyctvo u transformacijnij ekonomici Ukrajiny: monoghrafija [Innovative entrepreneurship in the transformational economy of Ukraine: monograph.] Kyiv: KNEU

Dr. Raúl L. Katz. The Transformative Economic Impact of Digital Technology. Available at: https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf (Accessed 02.09.2020).

McKinsey & Company. Where machines could replace humans—and where they can’t (yet) Available at: https://www.mckinsey.it/idee/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet (Accessed 05.09.2020).

Ukraine is moving to a "digital economy". What does it mean? Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-na-cifrovu-ekonomiku-so-ce-oznacae.html (Accessed 05.09.2020).

Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution, Grown Business, New York: Crown Business, 2017. 192 p.

Sandzhit Chaudari, Dzheffri Parker, Marshall van. (2017) Revoljucija platform. Kak setevye rynki menjajut jekonomiku — i kak zastavit' ih rabotat' na vas [Platform revolution. How online markets are changing the economy - and how to make them work for you] Moskva: Mann, Ivanov i Ferber (in Russian)

The New Digital Economy. How it will transform business. Oxford Economics. 2011 Available at: https://www.pwc.com/mt/en/publications/assets/the-new-digital-economy.pdf (Accessed 02.09.2020).

Global Innovation Index 2019. Available at: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4434 (Accessed 20.08.2020).

Strategy for the development of innovation in the period up to 2030 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (Accessed 25.08.2020).

Babenko, V. O., Petuhova, V. O., Perepelitsia, A. S. (2017). Forming of informatization strategic prospects for Ukraine in conditions of world economy globalization. Scientific Bulletin of Polissia, Vol. 1, No. 2 (10), pp. 24-34. doi: 10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-24-34

Digital Spillover Measuring the true impact of the Digital Economy. Available at: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf (Accessed 20.08.2020).

Vovk, V, Zhezherun, Y, Bilovodska, O, Babenko, V, Biriukova, A. (2020). Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach. IJIEPR. 31 (4), 559-570. DOI: 10.22068/ijiepr.31.4.559

Babenko, V., Nakisko, O., Latynin, M., Rudenko, S., Lomovskykh, L., and Girzheva, O. (2019). Procedure of Identifying of the Parameters of the Model of Management of Technological Innovations in Economic Systems, 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology, PIC S and T 2019, Proceedings 9061259, pp. 324-328. doi: 10.1109/PICST47496.2019.9061259

Tromp, J.G., Le, D.‐N., Van Le, C. and Babenko, V. (2020). Enterprise Innovation Management in Industry 4.0. In Emerging Extended Reality Technologies for Industry 4.0 (eds J.G. Tromp, D.‐N. Le and C. Le). doi:10.1002/9781119654674.ch9

Ramazanov, S., Antoshkina, L., Babenko, V., & Akhmedov, R. (2019). Integrated model of stochastic dynamics for control of a socio-ecological-oriented innovation economy. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 763-773. doi: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2.557

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Tiutiunnykova, S., & Fridman, O. (2020). Національна інноваційна система: сучасні тренди та виклики для України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 224-232. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-22