Стійкий розвиток машинобудівних підприємств: вплив цільових параметрів ризику на інноваційне забезпечення

Ключові слова: алгоритм, ефективність, інноваційне забезпечення, підприємство, стійкий розвиток, управління, формування, параметир, ризики, вплив

Анотація

В статті визначено, що машинобудівні підприємства в умовах ринкової економіки у процесі здійснення будь-яких бізнес-операцій повинні враховувати факт наявності вірогідності негативного розвитку подій та їх фінансові наслідки. З метою уникнення глобальних наслідків прояву ризиків  підприємства повинні мати систему діагностики ріня стійкості розвитку з урахуванням впливу цільових параметрів ризиу та інноваційне забезпечення для запобігання значних фінансових втрат. Запропонований алгоритм методичного підходу щодо визначення впливу цільових параметрів ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств дає змогу врахувати як вимогу максимізації очікуваного загального доходу, так і вимогу мінімізації дисперсії, тобто вимогу зниження ризику отримання прибутку в розмірі, меншому від очікуваного. Зроблено висновок, що алгоритм дає  можливість виявити та ідентифікувати ризики, тобто визначення портфеля  ризиків та впливу інноваційного забезпечення на їх рівень й навпаки, який супроводжує реалізацію відповідного управлінського рішення та окреслення їх масштабів. Однією із складових формування механізмів діагностики рівня інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств є управління ризиками. Важливість цього компонента зростає із зростанням масштабів витрат на покриття або компенсацію ризиків, з якими мають справу машинобудівні підприємства. Оцінка результатів і коригування обраних методів відбувається після втілення  цих методів безпосередньо у роботу підприємства. Даний етап має ключове значення, оскільки дає змогу зробити висновки щодо тих методів, які були використані для нейтралізації або зменшенню ризиків, а саме: чи дозволяють вони у достатній мірі убезпечити машинобудівне підприємство від потенційних загроз, визначити рівень надійності визначених методів та напрямки удосконалення й коригування обраних методів діагностики рівня стійкого розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням цільових параметрів ризику та інноваційного забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dykan V.L., Zaiets H.P. (2018) Upravlinskyi menedzhment u kontseptsii staloho rozvytku orhanizatsii // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Zbir nauk. prats. – Kharkiv, UkrDUZT, 2018. - № 62. [in Ukrainian]

Dykan V.L. (2015) Kompleksnyi pidkhid do upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstv mashynobuduvannia // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Zbir nauk. prats. – Kharkiv, UkrDAZT, 2015. - № 49. – S. 11-18. [in Ukrainian]

Borysova, O.O. (2017), "Innovative development of the economic security of enterprises restaurant business", Abstract of Ph.D. dissertation, Economic Security of enterprises, University of Economy and Law "KROK", Kyiv, Ukraine.

Vikarchuk, O.I. (2009), "Innovative potential: the basis of development of enterprise development strategy", Visnyk KhNPI, Vol. 8, pp. 136—143.

Voronzhak, P.V. (2016), "Organizational and economic tools of the strategy of innovative development of the industrial enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by areas of economic activity), Odessa National Polytechnic University, Odesa, Ukraine.

Hryn'ov, A.V. (2003), "Estimation of the innovative potential of the enterprise", Problemy nauky, Vol. 12, pp. 12—17.

Huk, O.V. Dejneka, O.S. and Lieksin, R.I. (2016), "Innovative potential as a tool for providing innovation development of the enterprise", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, Vol. 14, pp. 348—351.

Hurochkina, V.V. (2015), "Innovative potential of enterprises: essence and system of protection", Ekonomika: realii chasu, Vol. 5, no. 21, pp.51—57.

Ivanilova, O.A. (2011), "Methodological approaches to increasing the efficiency of production on an innovative basis", Efektyvna ekonomika, Vol. 8, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=667

Prokhorova V. V., Sviderskyi P. V. Adaptyvnyi potentsial innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv v konteksti ekonomiky znan. / Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – 2011. - № 36. – S. 318-322.

Lesаkovа L. Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia / Lubica Lesаkovа // Acta Polytechnica Hungarica. – 2009. – Vol. 6, Issue 3. – P. 23–34.

Leyden D. Publicsector entrepreneurship and the creation of a sustainable innovative economy / D. Leyden // Small Business Economics. – 2016. – Vol. 46, issue 4. – P. 553–564.

Mazzucato M. From market fixing to marketcreating: a new framework for innovation policy / М. Mazzucato // Industry and Innovation. – 2016. – Vol. 23, issue 2. – P. 140–156.

Mazzucato, M. (2016), "From market fixing to market_creating: a new framework for innovation policy", Industry and Innovation, Vol. 23, no. 2, pp. 140—156.

Porter M. E. Ranking National Innovative Capacity: Findings from the National Innovative Capacity Index: the Global Competitiveness Report 2003–2004, X Sala–iMartin (ed.) / M. E. Porter, S. Stern. – New York : Oxford University Press, 2004. – 384 р.

Rothwell, R. Towards the fifth-generation innovation process / R. Rothwell // International Marketing Review. – Bingley : Emerald Group 31-Publishing, 1994. – Vol 11, № 1. – P. 7.

Rowe W. An anatomy of risk. - N.-J.: John Wiley, 1997. - 488 p. 31. U. S. Geological Survey: Proposed procedures for dedealing with warning and preparedness for geologic-related hazard // United States Federal Register, 1997. – 488 p.

Sydorchuk, I.P. (2014), "Essence, structure and features of estimation of industrial enterprise' innovation potential", Ekonomika i rehion, Vol. 2,no. 45, pp. 97—101.

Vikarchuk, O.I. (2009), "Innovative potential: the basis of development of enterprise development strategy", Visnyk KhNPI, Vol. 8, pp. 136—143.

Voronzhak, P.V. (2016), "Organizational and economic tools of the strategy of innovative development of the industrial enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by areas of economic activity), Odessa National Polytechnic University, Odesa, Ukraine.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Sekirozh, Y. (2020). Стійкий розвиток машинобудівних підприємств: вплив цільових параметрів ризику на інноваційне забезпечення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 189-196. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-20