Системні ризики для інвестиційної діяльності в умовах глобальної невизначеності

  • Victoria Karp Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2231-8517
  • Kyryl Shtogrin Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7431-9810
Ключові слова: системні ризики, систематичні ризики, фінансові ринки, інвестиції, COVID-19, глобальна невизначеність, стабільність фінансової системи, ефект зараження, від’ємні облікові ставки

Анотація

В умовах зростаючої невизначеності та взаємозалежності системні ризики набули суттєвого значення для ефективного функціонування світової фінансової системи. Отже предметом пропонованого дослідження є системні ризики для світової фінансової системи. Метою роботи виступає визначення та розкриття ролі системних ризиків при здійсненні інвестиційної діяльності. У статті вирішено наступні завдання: виявити та розкрити ключові риси та особливості системних ризиків, визначити нові виклики в управлінні системними ризиками, ідентифікувати нові прояви системних ризиків. Для досягнення мети дослідження застосовувалися наступні методи: системно-структурний, синергетичний, метод порівняльного аналізу, метод аналізу та синтезу. У результаті дослідження було виявлено наступні результати. Виявлено основні підходи до визначення поняття системних ризиків та проведено їх порівняльний аналіз. Визначено основні підходи до вимірювання системних ризиків та критерії вимірювання. Виявлено відмінності між поняттями системного та систематичного ризику, а також ідентифіковано механізмі їх взаємозв’язку. Визначено нові системні ризики в умовах глобальної невизначеності. Визначено вплив пандемії COVID-19 на системні ризики. Ідентифіковано основні нові типи ризиків та загрози для фінансової стабільності у довгостроковому періоді. Визначено основні напрями реагування органів фінансового регулювання на нові системні ризики. Ідентифіковано основні ефекти впливу заходів зі стимулювання економічного зростання на стан фінансових ринків та інвестиційної діяльності. Висновки дослідження полягають в наступному. Визначено, що не існує одностайного визначення поняття системного ризику. Ідентифіковано ключові риси системних ризиків, такі як непередбачуваність, масштабний вплив, ефект зараження, вплив на реальний сектор економіки тощо. Визначено, що при вимірювання системного ризику виникають дві проблеми: міра кількісного вираження системного ризику як агрегату та розподіл системного ризику між окремими фінансовими інституціями. Виявлено, що системний ризик може бути джерелом систематичних ризиків. Виявлено, що пандемія COVID-19 як надзвичайний макроекономічний шок призвела до появи нових системних ризиків. Виявлено, що нові типи системних ризиків включають, зокрема, ризики дефолту, складність макроекономічного середовища, ризики суверенного фінансування, ризик нестачі ліквідності. Виявлено вплив нових системних ризиків на інвестиційну діяльність, зокрема, зміни у бізнес-моделях фінансових установ, зміни у стратегіях інвестиційних фондів, зниження рейтингів боргових цінних паперів, збільшення вартості боргового фінансування, нестача ліквідності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Acharya, V. V., & Richardson, M. P. (Eds.). (2009). Restoring financial stability: how to repair a failed system (Vol. 542). John Wiley & Sons.

Bank for International Settlements. (1994). 64th Annual Report.

Bank for International Settlements. (2009). Recent Developments in International Interbank Relations.

Benoit, S., Colletaz, G., Hurlin, C., & Pérignon, C. (2013). A theoretical and empirical comparison of systemic risk measures. HEC Paris Research Paper No. FIN-2014-1030.

Bernanke, B. S., & Sure, D. M. (2002). „It” Doesn’t Happen Here. Central Bank Articles and Speeches, Washington DC.

Choi, S. J., Kim, K., & Park, S. (2020). Is systemic risk systematic? Evidence from the US stock markets. International Journal of Finance & Economics.

Danielsson, J., Macrae, R., & Uthemann, A. (2019). Artificial intelligence and systemic risk.

De Bandt, O., & Hartmann, P. (2000). Systemic risk: a survey.

De Nicolo, G., & Kwast, M. L. (2002). Systemic risk and financial consolidation: Are they related?. Journal of Banking & Finance, 26(5), 861-880.

Dijkman, M. (2010). A framework for assessing systemic risk. The World Bank.

Eijffinger, C. W. (2009). Sylvester. (2009) Defining and Measuring Systemic Risk. The European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs.

Elliott, D. J. (2014). Systemic risk and the asset management industry. Brookings Institution.

European Central Bank. (2009). The concept of systemic risk. Financial Stability review.

European Central Bank. (2011). The Financial Stability Review.

European Systemic Risk Board. (2020). Annual report 2019.

European Systemic Risk Board. (2020). Recommendation of the European systemic risk board of 6 May 2020 on liquidity risks in investment funds (ESRB/2020/4). Official Journal of the European Union.

European Systemic Risk Board. (2020). The ERSB risk dashboard: an overview, 33.

Ferguson, R. W. (2001). Report on Consolidation in the Financial Sector. El Grupo de.

Financial Stability Board. (2009). Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations. Report to G20 finance ministers and governors.

Fiordelisi, F., & Marques-Ibanez, D. (2013). Is bank default risk systematic?. Journal of Banking & Finance, 37(6), 2000-2010.

Giesecke, K., & Kim, B. (2011). Systemic risk: What defaults are telling us. Management Science, 57(8), 1387-1405.

Hannoun, H. (2014, November). Central banks and the global debt overhang. In Speech prepared for the 50th SEACEN Governors’ Conference, Port Moresby, Papua New Guinea (Vol. 20).

Hansen, L. P. (2013). Challenges in identifying and measuring systemic risk. In Risk topography: Systemic risk and macro modeling (pp. 15-30). University of Chicago Press.

International Monetary Fund. (2010). Monetary, Capital Markets Department. Global Financial Stability Report, October 2010: Sovereigns, Funding, and Systemic Liquidity. International Monetary Fund.

Kaufman, G. G. (2000). Banking and currency crises and systemic risk: A taxonomy and review (Vol. 48). Blackwell Publishers.

Kubitza, C., & Gründl, H. ICIR Working Paper Series No. 20/16.

Rauch, J., Weiss, M. A., & Wende, S. (2014). Default risk and interconnectedness in the US financial sector: Is financial institutions’ default risk systemic or systematic?. Working Paper.

Schwarcz, S. L. (2008). Systemic Risk. Georgetown Law Journal, 97(1).

Smaga, P. (2014). The concept of systemic risk. Systemic Risk Centre Special Paper, (5).

World Bank. (2020). Global Outlook: Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis.

World Economic Forum. (2020). Transformational Investment: Converting Global Systemic Risks into Sustainable Returns.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Karp, V., & Shtogrin, K. (2020). Системні ризики для інвестиційної діяльності в умовах глобальної невизначеності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 140-148. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-14