Перспективи розвитку економіки знань України як актора напівпериферії Європи

  • Nadiya Kazakova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4592-1466
  • Nataliia Miroshnyk Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3507-6585
Ключові слова: економіка знань, економічний розвиток, Європа, інновації, людський капітал, напівпериферія, ядро

Анотація

У XXI ст. економічний розвиток країн залежить від зростаючої ролі людського чинника у відтворювальних процесах, а також від здатності генерувати інноваційні перетворення. Тому, досліджуючи закономірності утворення, розподілу та функціонування багатства народу, можна стверджувати, що разом зі знаннями, людський капітал утворює новий тип економіки – економіку знань, що є найвищим етапом розвитку постіндустріальної та інноваційної економіки. Предметом дослідження в статті є формування економіки знань як нового ключового чинника розвитку народних господарств. Метою даної роботи є аналіз факторів розвитку економіки України як актора «напівпериферії» Європи. Завдання: дослідження стану та перспектив розвитку напівпериферії Європи на прикладі України. У статті використовуються загальнонаукові методи: дослідження розвитку економічних процесів здійснювалось на основі методу наукової абстракції, загального та часткового. Найбільш уживані наукові методи пізнання під час даного дослідження: історико-логічний метод, аналіз, синтез,  метод кількісного і якісного порівнянь, статистичний метод, економіко-математичне моделювання. Отримано такі результати: систематизовано та проаналізовано статистичні дані, що характеризують рівень економічного розвитку країн напівпериферії Європи та стан України, обчислено коефіцієнт внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації. Визначено системні чинники, що мають найбільший вплив на функціонування та прогрес економіки країн напівпериферії. Висвітлено проблеми, що перешкоджають розвитку акторів напівпериферії на прикладі України та запропоновано шляхи подолання недоліків. Висновки: отримані результати доцільно використовувати у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності країни у якості рекомендацій для визначення пріоритетного напрямку розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gholikov A. P. (2009) Ekonomiko-matematychne modeljuvannja svitoghospodarsjkykh procesiv : navch. Posib [Economic and mathematical modeling of world economic processes : tutorial]. Kyiv: Znannja. (in Ukrainian).

Petty W. (1940) Ekonomicheskie i statisticheskie raboty [The Economic Writings of Sir William Petty]. Moscow: Sotsekgiz. (in Russian)

Ricardo D. (1995) Sochineniya. Tom 1. Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya [The Works. Volume 1, On the Principles of Political Economy and Taxation]. Moscow: Gospolitizdat. (in Russian)

Smith A. (1956) Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [The Wealth Of Nations]. Moscow: Sotsekgiz. (in Russian)

Ekonomichna statystyka / Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj [Economic statistics / Foreign economic activity]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (accessed 31 October 2020).

Ekonomichna statystyka / Nauka, tekhnologhiji ta innovaciji [Economic statistics / Science, technology and innovation] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (accessed 31 October 2020)

Ghrojsman V. (2018) Strateghija innovacijnogho rozvytku Ukrajiny na period do 2030 roku [The strategy of innovative development of Ukraine for the period up to 2030] (Governmental portal). Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku (accessed 31 October 2020).

Becker G. S. (1962) Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy, vol. 70, no 5, рp. 9 – 49.

Central Intelligence Agency. The World of Factbook. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html (accessed 31 May 2020).

Trading Economics. Employment Rate. Available at: https://tradingeconomics.com/country-list/employment-rate (accessed 31 May 2020).

The World Bank (2019) Foreign Direct Investment 2019. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD (accessed 6 June 2020).

Global Innovation Index (2019). Available at: https://nonews.co/wp-content/uploads/2019/08/gii2019.pdf (accessed 6 June 2020).

United Nations Development Programme (2019) Human Development Report Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf (accessed 6 June 2020).

International Monetary Fund. IMF COUNTRY INFORMATION. Available at: https://www.imf.org/en/countries#U (accessed 6 June 2020).

Jamrisko M., Lu W. (2020) Bloomberg Innovation Index. Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation (accessed 31 October 2020).

World Economic Forum (2019) The Global Competitiveness Report Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed 6 June 2020).

World Population Review (2020) Total Population by Country 2020. Available at: https://worldpopulationreview.com/countries/ (accessed 6 June 2020).

Trading Economics. Unemployment Rate. Available at: https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate?continent=europe (accessed 6 June 2020).

Wallerstein I. (2007) The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Kazakova, N., & Miroshnyk, N. (2020). Перспективи розвитку економіки знань України як актора напівпериферії Європи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 129-139. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-13