Наукові детермінанти інклюзивного підприємництва

Ключові слова: інклюзія, інклюзивне підприємництво, інклюзивний бізнес, соціальне підприємництво

Анотація

Представлене дослідження присвячене визначенню та обґрунтуванню наукових детермінант інклюзивного підприємництва як інноваційного інструменту подолання негативних тенденцій соціально-економічного розвитку країн та дієвого механізму розв’язання тих соціальних проблем суспільства, які не може вирішити держава та ігнорують підприємці. Метою роботи є теоретичний аналіз поняття «інклюзивне підприємництво», його розмежування із схожими по змісту поняттями, порівняльна характеристика основних видів підприємництва та благодійної організації. Для досягнення поставленої мети використано наступні загальнонаукові та спеціальні методи: індукцію та дедукцію, логічне узагальнення, аналіз і синтез, порівняння та групування. У статті проаналізовано визначення понять «соціальний бізнес», «соціальне підприємництво», «інклюзивний бізнес» та «інклюзивне підприємництво» в зарубіжній та вітчизняній літературі. Проведено порівняльну характеристику основних принципів функціонування інклюзивного, комерційного і соціального підприємництва та діяльності благодійних організацій. Запропоновано власне трактування поняття «інклюзивне підприємництво». Детально охарактеризовано категорії громадян, які можуть бути залучені до інклюзивного підприємництва. Виокремлено види інклюзивного підприємництва: молодіжне, жіноче, ветеранське, кроскультурне, «срібне» та ін. В умовах постійно зростаючої соціальної нерівності інклюзивне підприємництво виступає перспективним інструментом подолання будь-якої дискримінації та реалізації потенціалу всіх членів суспільства, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, культурних, мовних, національних та інших особливостей. Перспективними для подальших наукових розвідок є проблеми інституціалізації інклюзивного підприємництва, виокремлення проблем та перспектив його розвитку в Україні та світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lyax O. V., Lyashenko V. I., Kuzmenko N. V. Koncepciya instytucijnoyi pidtrymky inklyuzyvnogo pidpryyemnycztva na regionalnomu rivni.

Ekonomichnyj visnyk Donbasu. 2018. № 2. С. 212-232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_2_34

Oficijnyj sajt majsterni z vygotovlennya valyanyx vyrobiv i rozpysu po tkanyni «Rukomysly». URL: http://www.rukomysly.com.ua/

Pidsumkovyj zvit za rezultatamy doslidzhennya «Socialni pidpryyemstva v Ukrayini». URL: https://drive.google.com/file/d/0B6DSntNixLtLZHFoTmJ5SlVjS2s/view

Poroshenko M.A. Inklyuzychna osvita: navchalnyj posibnyk. Kyyiv : TOV «Agenstvo «Ukrayina». 2019. 300 с.

Rezolyuciya uchasnykiv konferenciyi «Inklyuzyvnyj rozvytok biznesu» (22-23 lystopada 2017 r.). Proekt «PROMIS». Kyyiv. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Inclusive_Business_Dev_Conference_Resolution_22-23.11.2017_MB_Ukr.pdf

Ryepina I.M. Yevropejske inklyuzyvne pidpryyemnycztvo: prykladni instrumenty podolannya bidnosti. Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferenciyi «Yevropejski studiyi v Ukrayini: zdobutky, vyklyky ta perspektyvy». К., 2017. S. 282-286. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32128/4_R_282.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Centr socialnoyi adaptaciyi veteraniv ATO ta yix simej «PORUCH». URL: https://bezbroni.net/organizations/centr-socialnoi-adaptacii-veteraniv-ato-ta-ih-simei-poruch

Boschee J., McClurg J. Toward a better understanding of social entrepreneurship: some important distinctions. 2003. p. 194.

Creating Value for all: Strategies for Doing Business with the Poor. United Nations Development Programme (2008). URL: https://www.undp.org/content/dam/rwanda/docs/povred/RW_rp_Creating_Value_for_All_Doing_Business_with_the_Poor.pdf

Dees J.G., Emerson J. Enterprising nonprofits: A toolkit for social entrepreneurs. New York: John Wiley & Sons, 2001. 134 p.

Huang Ch.-Ch., Donner B. The Development of Social Enterprise: Evidence from Europe, North America, and Asia. Research Report. 2018. №. 40. URL: https://socialwork.rutgers.edu/sites/default/files/report_40.pdf

Light P.C. Reshaping social entrepreneurship. Stanford Social Innovation Review. 2006. № 3. p. 46.

Mair J., Marty I. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business. 2006. № 41. p. 36-44.

Martin R.L., Osberg S. Social Entrepreneurship: the Case for Definition. Stanford Social Innovation Review. 2007. p. 89.

Richardson M. Social Enterprise: Lessons learned from the UK : доповідь на ІІ Всеукраїнському форумі соціальних підприємців. Київ, 16.11.2016.

Shaheen, Gary & Tihic, Mirza & Abdul-Qadir, El-Java. (2011). Inclusive Entrepreneurship. Conference: Society for Disability Studies At: San Jose, CA. URL: https://www.yumpu.com/en/document/read/4518640/inclusive-entrepreneurship-burton-blatt-institute-at-syracuse-

Shaw E. Social entrepreneurship: theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2007. № 3. p. 418-434.

Thompson J., B. Doherty В. The diverse world of social enterprise: a collection of social enterprise stories. International Journal of Social Economics. 2006. № 5/6. p. 361-375.

Yunus М. Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs. URL: https://sun-connect-news.org/fileadmin/DATEIEN/Dateien/New/BUILDING-SOCIAL-BUSINESS-MUHAMMAD-YUNUS.pdf

Zahra S., Rawhouser H., Bhawe N., Neubaum D., Hayton J. Globalization of` Social Entrepreneurship Opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal. 2008. Vol. 2. Issue 2. P. 113-117. URL: http://socialeconomyaz.org/ wp-content/uploads/2011/01/zahra.pdf

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Zhukovska, A. (2020). Наукові детермінанти інклюзивного підприємництва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 113-120. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-11