Загальна концепція і компоненти справедливої торгівлі: теорія і міжнародна практика

  • Elena Dovgal Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3219-9731
  • Georgiy Dovgal Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0644-1793
Ключові слова: справедлива торгівля, справедлива конкуренція, рівні умови, несправедлива торгова практика

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена тим, що з 2017 року офіційні документи і заяви адміністрації США, крім іншого, роблять основний акцент на так званій справедливій торгівлі. Новий курс торгової політики США є на сьогоднішній день досить спірним і суперечливим. У світлі цього нового курсу однією з основних проблем стало усвідомлення того, що розуміється під терміном справедливої торгівлі. Предметом дослідження статті є процес розвитку світової системи торгівлі в рамках СОТ, в основі якого лежить принцип недискримінації, лібералізація ринків і вільна торгівля. Метою статті є аналіз дефініції справедливої торгівлі з буквальної, термінологічної, історичної та концептуальної точок зору. Завданнями - дослідження поняття справедливої торгівлі в цілому і кожного її елемента (несправедлива торгова практика, справедлива конкуренція і рівні умови) в теоретичному тлумаченні і в практичному використанні. Використовуються загальнонаукові методи, такі як системний аналіз - для визначення загального поняття справедливої торгівлі та її складових у теоретичному і практичному аспектах, а також факторний аналіз - для формалізації причинно-наслідкових зв'язків досліджуваних факторів світової системи торгівлі в напрямку її лібералізації. Були отримані наступні результати: виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що під справедливою торгівлею слід розуміти таку торгівлю, яка виключатиме будь-які прояви несправедливої торгової практики, передбачає справедливу конкуренцію, а також дійсно рівні умови для здійснення торгівлі. На практиці саме до цього прагне світове співтовариство в процесі розвитку світової торгової системи. Висновки: відсутність єдиного підходу до справедливої торгівлі в цілому і кожного її елемента дозволяє маніпулювати цими поняттями і використовувати їх так, як зручно тому, хто ними користується.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

The President’s 2017 Trade Policy Agenda. Available at: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/Chapter%20I%20-%20The%20President%27s%20Trade%20Policy%20Agenda.pdf.

Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement, 23.01.2017: Available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership-negotiations-agreement/.

Thompson D. (1998). Oxford Colour Russian Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Oxford Illustrated Dictionary. (1970). Oxford: Oxford at the Clarendon Press.

Longman Dictionary of contemporary English. (2000). Pearson Education Limited.

WTO. Marrakesh Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/13-mprot_e.htm

WTO. General Agreement on Trade in Services Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm

WTO. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

WTO. What we stand for Available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm

Designation of Unfair Trade Practices (Fair Trade Commission Public Notice. No. 15 of June 18, 1982). Available at: http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/unfairtradepractices.html.

The Consumer Protection Act: Unfair trade practices (guidance). Fair Trading Commission of Barbados, 2003.

Law Dictionary, Merriam-Webster. Available at: https://www.merriam-webster.com/legal/unfair%20trade%20practice.

What are Unfair Trade Practices? Winston&Strawn LLP. Available at: https://www.winston.com/en/legal-glossary/unfair-trade-practices.html.

Roemer J. (1995). Equality and Responsibility. Boston Review. April-May Issue, 3–7.

Arneson R. (2015. Equality of Opportunity, The Stanford Encyclopedia of Philosophy E.N. Zalta (ed.). Available at: https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/equal-opportunity/.

Appelman M., Gorter J., Lijesen M., Onderstal S., Venniker R. (2003). Equal Rules or Equal Opportunities? Demystifying Level Playing Field. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, October.

Deardorff A.V. (2010). Economic Effects of “Leveling the Playing Field” in International Trade, University of Michigan. Journal of International Trade and Economic Development, March, No. 19(1), 9–32.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
Як цитувати
Dovgal, E., & Dovgal, G. (2020). Загальна концепція і компоненти справедливої торгівлі: теорія і міжнародна практика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 97-104. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-09