Міжнародний тероризм та особливості боротьби з ним на регіональному рівні на прикладі ЄС та ШОС

  • Olena Iarmosh Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2943-596X
  • Maryna Khomiakova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-6626-9155
Ключові слова: міжнародний тероризм, регіональна безпека, міжнародні організації, ЄС, ШОС

Анотація

У статті розглянуто характеристику міжнародного тероризму як явища, що вимагає об’єднання зусиль на регіональному та наднаціональному рівнях в політичному, соціальному, економічному, правовому, ідеологічному та інших аспектах, його причини та наслідки, підходів до класифікації. Окрема увага в роботі приділена аналізу існуючих проблем міжнародної регіональної безпеки, викликаних тероризмом, а також особливостям боротьби з ним на прикладі ЄС і ШОС. При проведенні дослідження були використані наукові, офіційні, історичні джерела інформації. Предметом є складові стратегії боротьби з міжнародним тероризмом на прикладі двох регіональних міжнародних організацій ЄС та ШОС. Мета статті – визначити особливості та пріоритети боротьби з міжнародним тероризмом на регіональному рівні, їх ефективність та недоліки на основі всебічного вивчення особливостей явища. Завданням є проаналізувати офіційні джерела стосовно методів боротьби з міжнародним тероризмом на прикладі ЄС та ШОС, визначити причини, наслідки та пріоритетні завдання щодо боротьби з ним. Методами дослідження є: порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення. Було отримано такі результати: встановлено основну проблему боротьби з міжнародним тероризмом та його наслідками на регіональному рівні, що в першу чергу пов’язана з одноманітним наповненням змісту угод, заяв, рішень тощо, без урахування особливостей регіону. Крім того, виділено пріоритетні області діяльності міжнародних організацій, які потребують уваги, серед них: попередження і припинення фінансування тероризму, протидія використанню Інтернету в терористичних цілях, сприяння співпраці з питань боротьби з тероризмом тощо. Висновки даної роботи свідчать про низьку ефективність роботи розглянутих організацій та необхідність вдосконалення інструментів боротьби з міжнародним тероризмом на основі зазначених у статті загальних проблем та першочергових задач.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Agreement between state members of the Shanghai Cooperation Organization on Regional anti-terrorist structure of June 7, 2002 (as amended on 16-08-2007). Available at: https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=3857

Agreement on the Procedure for Organizing and Conducting Joint Anti-Terrorist Exercises by Member States of the Shanghai Cooperation Organization of August 28, 2008. Available at: https://www.fidh.org/en/issues/terrorism-surveillance-and-human-rights/Agreement-on-the-Procedure-for

Concept of Cooperation Between SCO Member States in Combating Terrorism, Separatism, and Extremism of June 5, 2005. Available at: https://www.fidh.org/en/issues/terrorism-surveillance-and-human-rights/Concept-of-Cooperation-Between-SCO

Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism. Available at: https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism/E4J_CT_module_5_-_final_RU.pdf

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) № 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/TXT/?uri=CELEX:32015L0849

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM/2015/0625 final – 2015/0281 (COD). Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0625

The Convention Against Terrorism of the Shanghai Cooperation Organization of June 16, 2009. Available at: https://www.fidh.org/en/issues/terrorism-surveillance-and-human-rights/The-Convention-Against-Terrorism

Alekseev O.N. Causes, prerequisites, conditions for the emergence and spread of international terrorism // Socio-economic phenomena and processes. 2012. No. 2 (36). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-predposylki-usloviya-vozniknoveniya-i-rasprostraneniya-mezhdunarodnogo-terrorizma/viewer (in Russian)

Annan Kofi Unite Against Terrorism. Available at: https://www.kommersant.ru/doc/283927 (in Russian)

Bolger K.A. Modern International Terrorism as a Threat to the National Security of the Russian Federation, 2016. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/46462382.pdf (in Russian)

Voinikov V.V. Legal regulation of the fight against terrorism in the framework of EU. Comparative legal studies. 2019. No. 2 (147). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-borby-s-terrorizmom-v-ramkah-e (in Russian)

Ermakova E.V. The fight against terrorism in Europe: utopia or a missed opportunity. Theories and problems of political research. 2018. Vol. 8. No. 1A. P. 69-80 (in Russian)

Zharinov K.V. Terrorism and Terrorists: A Historical Handbook, Moscow: Harvest, 1999. Available at: https://www.antiterrortoday.com/images/docs/Jarinov%20Terroristy.pdf (in Russian)

Statement by the heads of the member states of the Shanghai Cooperation Organization on joint counteraction to international terrorism (adopted in Astana on June 9, 2017). Available at: http://infoshos.ru/ru/?id=138 (in Russian)

Mikheev I.R. Terrorism: concept, responsibility, prevention. 2003. Available at: http://law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100087820 (in Russian)

Pakhomova N.A. International terrorism: concept, causes, consequences. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. Vol. 7-2. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-terrorizm-ponyatie-prichiny-posledstviya (in Russian)

Framework Decision of the EU Council 2002/475 / PAP dated June 13, 2002 on countering terrorism [Translation by A.O. Chetverikov]. Available at: https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-soveta-o-borbe-s-terrorizmom-perevod-chetverikova-a-o/ (in Russian)

Regional Approaches to Combating Terrorism. UN Vienna. 2019. Available at: https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism/E4J_CT_module_5_-_final_RU.pdf (in Russian)

Council of the European Union (2005). European Union Counter Terrorism Strategy. November 30th. 14469/4/05 Rev 4. Available at: https://www.refworld.org/docid/47fdfb28d.html

Teleshun S.O Modern terrorism: Ukrainian realities. Polit. management. 2005. № 1(10). Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta& (in Ukraine)

Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism (Shanghai, June 15, 2001). Available at: http://base.garant.ru/2561763/ (in Russian)

Shkurat I.V Global terrorism: methodological approaches to the study. Public administration: theory and practice. 2005. № 2. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05sivmpv.pdf (in Russian)

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Iarmosh, O., & Khomiakova, M. (2020). Міжнародний тероризм та особливості боротьби з ним на регіональному рівні на прикладі ЄС та ШОС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 69-76. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-06