Вплив тенденцій розвитку глобального середовища на діяльність бізнес-систем

  • Nataliia Parkhomenko Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8776-6970
Ключові слова: глобальне середовище, бізнес-система, бізнес-середовище, міжнародні ринки, міжнародні рейтинги

Анотація

Сучасні процеси економічного розвитку бізнес-систем відбуваються під впливом глобального середовища, що потребує постійного моніторингу, аналізу, діагностики та корегувальних дій. Предметом дослідження в статті є розвиток бізнес-систем в умовах глобалізації. Метою дослідження є вивчення впливу тенденцій розвитку глобального середовища на діяльність бізнес-систем. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: уточнити поняття «глобальне середовище»; охарактеризувати структуру глобального бізнес-середовища; визначити його особливості; окреслити напрями діагностики глобального середовища; надати характеристику чинникам, що впливають на глобальне середовище; виділити ключові параметри розвитку глобального бізнес-середовища; виявити тенденції розвитку глобального середовища на основі міжнародних рейтингів та прогнозів розвитку; визначити чинники, які забезпечують зміни глобального середовища з метою формування та реалізації стратегій діяльності бізнес-систем у глобальному середовищі. В дослідження використовувалися методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, узагальнення, системний підхід. Отримано такі результати: доведено, що бізнес-системи, які діють на міжнародних ринках постійно потребують збору та узагальнення інформації про стан глобального середовища, компленского оцінювання параметрів бізнес-середовища, визначення зміни тренду з метою формування та реалізації бізнес-стратегії. Висновки: визначення тенденцій розвитку глобального середовища забезпечує стабільний стан бізнес-системи, її конкурентоспроможність, результативність діяльності. Вивчення впливу глобального бізнес-середовища на діяльність бізнес-систем дозволяє провести всебічне оцінювання, а також визначити пріоритетні чинники формування залежно від напрямків, сфер діяльності, видів бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Porter M. (2019) Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza otraslej i konkurentov [Competitive strategy. Methodology for analyzing industries and competitors]. Мoskva: Alpina Publisher. (in Russian).

Smith D. (2019) 50 strategij, kotorye izmenili istoriyu. Ot voennykh dejstvij do biznesa [50 strategies that changed history. From military operations to business]. Мoskva: Bombora. (in Russian).

Makara O.V. (2007) Konkurentospromozhnist ekonomichnoho seredovyshcha v Ukraini. Porivnialnyi analiz reitynhiv okremykh krain [Competitiveness of the economic environment in Ukraine. Comparative analysis of ratings of individual countries.]. Available at: http://www.eip.org.ua/docs/ EP_07_2_43_uk.pdf (accessed: 07.12.2020). (in Ukrainian).

Pisna L.N. (2018) Transformatsiini trendy u hlobalnomu biznes-seredovyshchi [Transformational trends in the global business environment]. World economy and international economic relations. Mykolayiv National University named after VO Sukhomlinsky, vol. 23. pp. 32-37. (in Ukrainian).

Rylach N.M. (2016) Formuvannia innovatsiinoi paradyhmy: retrospektyva i suchasnist [Formation of the innovation paradigm: retrospective and modernity]. Actual problems of international relations, vol 127(part I), pp. 56–70. (in Ukrainian).

Pankova L.N. (2019) Rol' metodologi «OkeanoV» v razvitii global'nogo bіznes-prostranstva [The role of the Oceans methodology in the development of the global business space]. Innovation and investment, vol. 11, pp.34-36. (in Ukrainian).

Vdovenko N.V. (2017) Hlobalna ekonomika [Global economy]. Kyiv: NUBiP of Ukraine. (in Ukrainian).

Pirozhkov S.I., Sukhorukov A.I. (2003) Problemy adaptatsii Ukrainy do hlobalnoho ekonomichnoho prostoru [Problems of Ukraine's adaptation to the global economic space]. Strategic panorama, vol. 3–4, pp. 98–105. (in Ukrainian).

Definition of "globalism". Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/глобалістика (accessed: 10.12.2020). (in Ukrainian).

Kleiner G. (2004) Nanoehkonomika [Nanoeconomics]. Economic issues, vol. 12, pp. 1–17. (in Russian).

Kim Chan W., Moborn R. (2019) Strategiya golubogo okeana. Kak najti ili sozdat' rynok, svobodnyj ot drugikh igrokov [Blue ocean strategy. How to find or create a market free of other players]. Мoskva: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian).

Melnyk M.I. (2008) Klasyfikatsiia biznes-seredovyshcha: systemnyi pidkhid [Classification of business environment: a systems approach]. Regional economy, vol. 2, pp. 251-260. (in Ukrainian).

KOF Swiss Economic Institute. Ranking of countries in the world on the index of globalization. Available at: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/ indicators/kof-globalisation-index.html (accessed: 09.12.2020).

World Economic Forum. Ranking of countries according to the global competitiveness index. Available at: http://www3.weforum.org/ (accessed: 09.12.2020).

The Heritage Foundation. Ranking of countries by level of economic freedom. Available at: https://www.heritage.org/index/ pdf/2018/book/highlights.pdf (accessed: 08.12.2020).

The World Bank Group. Ranking of countries by the level of ease of doing business. Available at: https://www.doingbusiness.org/ (accessed: 09.12.2020).

UN report on economic development models after the coronary crisis and their development potential. Available at: https://www.un.org/sites/un2. un.org/files/20200720_ un75_uae_ future possibilities report.pdf (accessed: 09.12.2020).

Ostapenko T.G. (2019) Rozvytok hlobalnoho ekonomichnoho seredovyshcha v suchasnykh umovakh [Development of the global economic environment in modern conditions]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 25 (2), pp. 37-41. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Parkhomenko, N. (2020). Вплив тенденцій розвитку глобального середовища на діяльність бізнес-систем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 59-68. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-05