Економічні перспективи співробітництва Європейського Союзу та України у сфері використання блокчейн-технологій

Ключові слова: блокчейн, торгівля, криптовалюта, технології, майнінг, економіка, співробітництво, Європейський Союз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей співробітництва Європейського Союзу (ЄС) та України у сфері використання блокчейн-технологій. Перехід на блокчейн дозволяє мінімізувати витрати та максимізувати результати при веденні економічної діяльності. Проаналізовано досвід використання блокчейн-технологій світовими корпораціями. Предметом дослідження в статті є потенціал економічного співробітництва між країнами ЄС та Україною у сфері впровадження і використання блокчейн-технологій. Мета статті полягає в дослідженні економічних перспектив співробітництва ЄС та України у сфері використання блокчейн-технологій. Завдання: дослідження тенденцій розвитку блокчейн-технологій та можливі варіанти їх впровадження в діяльність підприємств України, пошук вигод від співпраці України та ЄС у сфері використання блокчейн-технологій. Використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналізу - для визначення особливостей використання блокчейн-технологій у ЄС, синтезу – для пошуку можливостей співпраці України з ЄС у сфері використання блокчейн-технологій. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу динаміки змін в сфері технологізації підприємств виявлено проблемні аспекти та визначено основні переваги переходу від традиційної моделі управління на блокчейн-платформи, а також обчислено економічну вигоду від розміщення майнінгових ферм на території України порівняно з деякими країнами ЄС. Висновки: Застосування блокчейн-технології сучасними підприємствами надає їм ряд конкурентних переваг, серед яких економія на трудових витратах, підвищення інформаційної безпеки, зниження витрат на контроль якості продукції/послуг та ін. Блокчейн може сприяти більш стійкій співпраці компаній ЄС та України не лише у сфері торгівлі, а й у промисловості, фінансовій, енергетичній сферах. При реалізації спільних блокчейн-систем з ЄС Україна може забезпечити майнінг з невисокими витратами на електроенергію та оплату праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Angela Scott-Briggs. Four Steps for Successfully Implementing Blockchain Technology. TechBullion, 2017. URL: https://techbullion.com/four-steps-successfully-implementing-blockchain-technology

Babenko, V., Kulczyk, Z., Perevozova, I., Syniavska, O., Davydova, O. Factors of Development of International e-Commerce in the Context of Globalization. CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2422, 345-356. http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper28.pdf. Accessed 15 Nov 2019

Deep Dive. Bitcoin Analytics. 2020. URL: https://coinmarketcap.com/bitcoin-analytics 4. Electricity prices for non-household consumers - bi-annual data. Eurostat. 2019. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205〈=en

Esmaeilian B., Sarkis J., Lewis K., Behdad S. Blockchain for the future of sustainable supply chain management in Industry 4.0. Resources, Conservation and Recycling. 2020, № 163. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105064

Del Castillo M. Blockchain 50: Billion Dollar Babies. Forbes. 2019. URL:

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/04/16/blockchain-50-billion-dollarbabies/?sh=208e40fd57cc

Derbentsev, V., Babenko, V., Khrustalev, K., Obruch, H., Khrustalova, S. Comparative Performance of Machine Learning Ensemble Algorithms for Forecasting Cryptocurrency Prices. International Journal of Engineering, 2021, 34(1), 140-148. https://doi.org/10.5829/ije.2021.34.01a.16

Monti M., Rasmussen S. RAIN: A Bio-Inspired Communication and Data Storage Infrastructure. Artificial Life. 2017, 23(4), pp. 552–557. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00247

Paliwal V., Chandra S., Sharma S. Blockchain technology for sustainable supply chain management: A systematic literature review and a classification framework. Sustainability. 2020, 12(18). https://doi.org/10.3390/su12187638

Prause G. Sustainable business models and structures for Industry 4.0. Journal of Security and Sustainability Issues. 2015, 5(2). P. 159-169.

We.trade. 2020. URL: https://we-trade.com/index

Минимальная зарплата в мире. Picodi. 2020. URL: https://www.picodi.com/ua/mozhnadeshevshe/minimalnaya-zarplata-v-mire

Есть ли жизнь без смартфона: мнение украинцев. Research and Branding Group. 2019. URL: http://rb.com.ua/blog/est-li-zhizn-bez-smartfona-mnenie-ukraincev

Гершуни C. Как и почему блокчейн перевернет $200-миллиардную индустрию венчурного капитала. Forbes. 2017. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/341863-kak-i-pochemu-blokcheynperevernyot-200-milliardnuyu-industriyu-venchurnogo

Давидова І.В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні. Часопис цивілістики. 2017, № 26. C. 38–41.

Kuznetsov, A., Shekhanin, K., Kolhatin, A., Kovalchuk, D., Babenko, V., Perevozova, I. Performance of Hash Algorithms on GPUs for Use in Blockchain. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 166-170. https://doi.org/10.1109/ATIT49449.2019..9030442

Kuznetsov, A., Lutsenko, M., Kuznetsova, K., Martyniuk, O., Babenko, V., Perevozova, I. Statistical Testing of Blockchain Hash Algorithms. CEUR Workshop Proceedings, 2019, vol. 2588, pp. 67-79. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper7.pdf

Про віртуальні активи. Законопроект України №3637. Верховна рада України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110

Порівняльний огляд іноземного законодавства щодо правового статусу цифрових грошей та державного регулювання криптовалютного бізнесу. Європейський інформаційно-дослідницький центр. 2017. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29283.pdf

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Babenko, V., Matsenko, O., Voronenko, V., Nikolaiev, S., & Kazak, D. (2020). Економічні перспективи співробітництва Європейського Союзу та України у сфері використання блокчейн-технологій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 8-17. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-01