Дослідження лідерства та організаційної поведінки робітників: Olawil wire industry Osogbo, Штат Осун

Ключові слова: лідерство, організація, поведінка, управління та продуктивніст

Анотація

Лідерство – це процес, в якому лідер намагається вплинути на своїх послідовників, щоб встановити мету і досягти її. Лідерство та організаційна поведінка працівників має прямий та непрямий вплив на продуктивність та прибутковість як державної, так і приватної організації. Ефективне лідерство є вирішальним для економічного зростання організації. Основна увага в цій роботі зосереджена на тому, щоб детально вивчити, як лідерство та організаційна поведінка впливають на працездатність працівників дротової промисловості Olawil в Ошогбо. Метою було знайти зв'язок між стилями керівництва та задоволеністю роботою працівників. Після огляду літератури про стилі лідерства та працездатності працівників, а також співвідношення між ними, було відмічено, що жодне дослідження не розглядало вплив стилю керівництва на продуктивність працівників у Нігерії. Робота є науковою розробкою з використанням інтерв'ю як джерела збору даних. Були відібрані тридцять адміністративних співробітників Olawil. Висновок полягає в тому, що існує залежність між стилем керівництва та діяльністю працівників в Olawil, роль якої не може бути кількісно визначена. Надано рекомендації керівництву щодо того, як добре працювати, забезпечуючи робітників засобами, необхідними для виконання завдань, належним чином узгоджуючи людей з діяльністю, яку вони виконують, винагороджуючи їх на основі внеску кожного в досягнення цілей організації. Рівні можливості надаються кожному для просування та прогресу в обраній кар'єрі. Деякі працівники провели семінари в межах держави для популяризації їхньої професії. Отже, нашим дослідженням рекомендовано, щоб управлінські кадри поліпшили міжособистісні відносини між персоналом та керівною командою для забезпечення підвищення продуктивності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Abdulraheem I. (2016) An overview of accreditation exercise in Nigeria higher education, (1-10)

Ayman R,&Korabik K (2010) Leadership: Why Gender and Culture Matter, Am Psychology., 63(3):157-170.

Beniss W (2007): The challenge of Leadership in the Modern world: Introduction to special Issue. Am Psychol 62(1): 2-5.

Bass B.M Avolio, B.J &Sunny(1993). Transformational Leadership and Organizational Culture.Public Administration quarterly, 113-121.

Bass B.M Avolio.BJ., Jung D.I., &Berson Y (2003). Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership.Journal of Applied Psychology.88(2).

Dale K., Fox M L (2008). Leadership and organizational commitment mediating effect of role stress J. Manage Issue, 10 (1):574-590.

Jamaludin Z. (2011) Do transactional, transformational and spiritual leadership style distinct? A conceptional insight. Journal of Global Business and Economics, 2(1), 73-85.

Ngodo OE (2008) Procedural justice and trust: The linj in the transformational leadership organizational outcome relationship. Intl. J. Lead Stud., 4 (1):82-100.

Popoola Mufutau Akanmu (2014). Organization Politics- Implication for managers and employees ( a case study of LOPIN Nigeria Limited Osogbo). Unpublished M.sc seminar paper at National Open University of Nigeria (NOUN).

Опубліковано
2019-10-07
Цитовано
0 статей