Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації

  • Iryna Shamara Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2431-9185
  • Mykyta Semenov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-3668-8308
Ключові слова: туризм, ресторанний бізнес, заклад ресторанного господарства, громадське харчування, ресторанні ланцюги, франчайзинг, кейтеринг

Анотація

 У статті розглядаються сучасні тенденції та проблеми розвитку ресторанного господарства Україні в умовах глобалізації. Розглянуто ресторанне господарство як складову системи туризму. Проаналізовано структуру та динаміку розвитку індустрії харчування України. Виявлені перспективні форми розвитку підприємств ресторанного господарства України. Розглянуто основні проблеми, що стримають розвиток ресторанного господарства України в умовах глобалізаційних процесів. Предметом дослідження статті є аналіз поточного стану і тенденцій ресторанного бізнесу в Україні в контексті процесів глобалізації. Метою даного дослідження є виявлення особливостей ресторанного бізнесу України в умовах глобалізації. Основними методами дослідження були системний аналіз направлений на виявлення основних тенденцій в ресторанній галузі, статистичний аналіз для вивчення динаміки змін у розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Предметом дослідження статті є аналіз поточного стану і тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в Україні в контексті процесів глобалізації. Метою даного дослідження є виявлення особливостей розвитку ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізаційних процесів. Основними методами дослідження були: системний аналіз, спрямований на виявлення основних тенденцій розвитку ресторанної галузі країни, статистичний аналіз, спрямований на вивчення динаміки змін в ресторанному бізнесі України. В ході дослідження були отримані наступні результати: ресторанний бізнес, є частиною індустрії гостинності та складається як з потужних підприємств, що випускають широкий асортимент готової продукції так і невеликих приватних підприємств: ресторанів, кафе, барів і т.д. В результаті проведеного дослідження були зроблені наступні висновки: в Україні щороку з'являються все нові форми і види підприємств громадського харчування, починаючи з підприємств швидкого харчування і закінчуючи ресторанами високої кухні, але питання розвитку ресторанної індустрії, її проблем, темпів, динаміки зростання, попиту з боку споживачів, в контексті їх переваг, залишаються актуальними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація"

Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.

Гінда М.І. Тенденції розвитку ресторанного господарства: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ginda.htm.

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Підручник для вищих навчальних закладів / За загальною редакцією П’ятницької Н.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг.ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 412 с.

Франчайзинг – мінімальні ризики ефективної системи: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://horeca.ua/articles/la-pizza-espresso10/.

Шамара І. М. Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі Україні / І.М. Шамара // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» – №1042. – 2013. – С. 151-154.

Шидловська О. Б. Організація виробництва у ресторанному господарстві: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/43.41A.pdf

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shamara, I., & Semenov, M. (2019). Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм", (8), 204-210. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-24